REKLAMA

Wszechpolacy przypominają ojców odrodzonej Polski – sto transparentów na stulecie odzyskania niepodległości

REKLAMA

11 listopada działacze MW z Dębicy zorganizowali akcję “Sto transparentów na stulecie niepodległości”. W całym mieście rozwieszono dokładnie 100 transparentów z wizerunkami postaci, bez których trudno byłoby sobie w ogóle wyobrazić Odrodzoną Polskę.

Na płótnach znaleźli się:

Wojciech Korfanty – “Jestem Ślązakiem, lecz wpierw Polakiem”. Działacz narodowy z Górnego Śląska. Człowiek, który oddał niewyobrażalne zasługi dla Sprawy polskiej przede wszystkim w zaborze pruskim. Opowiadał się za oderwaniem od Cesarstwa Niemieckiego Śląska, Wielkopolski i części Pomorza. Stanął na czele III Powstania Śląskiego.

Ignacy Jan Paderewski – Pianista, kompozytor, ale przede wszystkim działacz niepodległościowy. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat postulowanej przez niego niepodległości Polski. Był przedstawicielem Komitetu Narodowego Polski w USA, gdzie w bardzo dużej mierze dzięki Jego wpływom i determinacji udało się, by sprawa polskiej niepodległości znalazła się w słynnych 14 punktach Wilsona. Jego przybycie do Poznania i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania Wielkopolskiego.

Józef Haller – Działacz wojskowy, polityczny i społeczny, mocno zaangażowany w pracę w Towarzystwie Gimnastycznym “Sokół”. Członek Komitetu Narodowego Polskiego. Był dowódcą tzw. “Błękitnej Armii”, która została uznana przez państwa Ententy za samodzielną, sojuszniczą i jedyną współwalczącą armię polską. To m.in. Józef Haller dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem.

Roman Dmowski – Honorowy Prezes Młodzieży Wszechpolskiej. Jedna z największych postaci w całej historii naszego Narodu. Główny ideolog polskiego nacjonalizmu. Stał na czele Komitetu Narodowego Polski, który był uznawany przez państwa Ententy za oficjalne przedstawicielstwo interesów Polski. Działalność Dmowskiego, równolegle z działaniami wojennymi, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski. 28 czerwca 1919 w sali zwierciadlanej Wersalu Dmowski wraz z Paderewskim podpisali traktat wersalski, przywracający formalnie Polskę na mapę Europy.

mw.org.pl

 

REKLAMA

Komentarze