Publiczna debata o stosunkach polsko-żydowskich! Tak ks. prof. Guz odpowiada na zarzuty antysemityzmu

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ fot. Nasz Dziennik

Ksiądz profesor Tadeusz Guz, który w ostatnich dniach został brutalnie zaatakowany nie tylko przez „Gazetę Wyborczą”, ale i Polską Radę Chrześcijan i Żydów w odpowiedzi na stawiane mu zarzuty antysemityzmu proponuje publiczną debatę i poszukiwanie prawdy.

Oskarżony o antysemityzm kapłan chce naukowej debaty między innymi o stosunkach polsko-żydowskich. Ponadto chce również dyskusji o ekologii, bo w tym temacie również posądzono go o nierzetelność. Duchowny chce, aby była to dyskusja w poszukiwaniu prawdy i oparta na miłości Boga i Bliźniego. Ks. profesor Guz wystosował list otwarty do Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, w którym pisze m. in.:

Czytaj także: Ks. prof. Tadeusz Guz: “Obecna postać prawa polskiego posiada cechy totalitarnego państwa”

Wierząc żarliwie w Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego i pomny na prawdziwość Jego biblijnego Słowa Pisma Świętego Starego Testamentu: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą” (Pwt 6,4n.; Kpł 19,18) oraz Nowego Testamentu: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego” (Mk 12,31), proponuję Państwu z racji na zaistniałą problematykę wyrażoną przez Państwa w liście otwartym z dnia 13 listopada 2018 roku do Rektora KUL, merytoryczną debatę naukową na argumenty np. na następujące tematy:

1. Geneza, natura i finalność narodu jako biblijnej kategorii stworzenia ze szczególnym uwzględnieniem bytowości Narodu polskiego i żydowskiego.

2. Definicje i przyczyny antysemityzmu i antypolonizmu w historycznej i systematycznej perspektywie oraz sposoby ich przezwyciężenia.

3. Chrześcijaństwo katolickie, protestanckie i judaizm: podobieństwa i różnice oraz poszukiwanie nowych impulsów do głębszego urzeczywistniania jedności międzyludzkiej i międzyreligijnej.

4. Historyczność czy ahistoryczność mordu rytualnego?

5. Ekologia a ideologie ekoterroryzmu w aspekcie biblijnego rozumienia przyrody jako dzieła stworzenia dokonanego przez Objawionego Boga.

Ksiądz profesor chce zorganizowania otwartej dyskusji na którejś z wyższych uczelni z udziałem reprezentantów nauki, mediów, polityki i kultury, aby mogła być przeżyta z pożytkiem duchowym opinii publicznej w Polsce i na świecie.

Ks. prof. Tadeusz Guz pokazał w ten sposób, że nie ucieka od dyskusji na trudne tematy i wzywa swoich adwersarzy do podjęcia debaty. Czy atakująca go Polska Rada Chrześcijan i Żydów będzie miała na tyle odwagi, aby stanąć oko w oko z wybitnym filozofem i spróbować wyjaśnić stawiane mu zarzuty?

dzienniknarodowy.pl

Zobacz także:

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY