To oni ściągali nielegalnych imigrantów do Polski! Teraz grożą im poważne konsekwencje

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ fot. screen youtube

Funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą, której członkowie organizowali cudzoziemcom nielegalny wjazd i pobyt na terenie Polski. Grupa działała na terenie Koszalina.

Zarzuty usłyszało trzech mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Mężczyźni zorganizowali co najmniej 967 cudzoziemcom nielegalne przekroczenie granicy. Oskarżeni zakładali na tzw. „słupy”,  firmy zajmujące się pośrednictwem pracy. Jako pełnomocnicy fikcyjnych podmiotów gospodarczych rejestrowali w powiatowych urzędach pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, które następnie były dostarczane odpłatnie cudzoziemcom. Ci z kolei, po otrzymaniu oświadczeń wykorzystywali je do wyłudzania tytułów pobytowych w polskich jednostkach konsularnych na terenie Ukrainy i Białorusi.

Cudzoziemcy w celu przekroczenia granicy RP, posługując się dostarczoną dokumentacją, wprowadzali w błąd funkcjonariuszy Straży Granicznej, co do faktycznego celu i warunków wjazdu na terytorium Polski.

Sprawę prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki w Kołobrzegu pod nadzorem koszalińskiej prokuratury od 2017 roku. W wyniku zrealizowanych w tym czasie czynności procesowych, sprawcom przedstawione zostały zarzuty popełnienia przestępstw przeciwko porządkowi publicznemu. Dotyczą one organizowania innym osobom przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, co podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 oraz umożliwiania lub ułatwiania innym osobom, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dzięki swojej nielegalnej działalności sprawcy osiągnęli korzyść majątkowa w  wysokości około 100 tys. zł

Wobec dwóch członków grupy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu w wymiarze od 2 do 3 miesięcy, a wobec trzeciej osoby – dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.

strazgraniczna.pl 

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY