Nie dla gender w Gdańsku. Podpisz petycję

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Flaga LGBT.

/ fot. Wikipedia Commons / CC BY-SA 3.0

Rada Miasta Gdańsk uchwaliła program pod nazwą ,,Model na rzecz Równego Traktowania”. Pod pozorem przeciwdziałaniu dyskryminacji wprowadza on liczne przywileje dla homoseksualistów i tzw. edukację seksualną w szkołach. Instytut Ordo Iuris przygotował petycję w tej sprawie.

Uchwalony przez gdańskich radnych projekt opiera się na zapisach „Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym”. Dzięki temu dokumentowi w 35 krajach Europy wprowadzone zostały postulaty ideologii gender.

Prezydent Gdańska ukarany przez sąd za nazwanie działacza Młodzieży Wszechpolskiej faszystą

 

,,Model” zawiera wiele błędów metodologicznych. Opiera się on na uśrednionych lub szacunkowych danych dotyczących sytuacji osób LGBT w innych krajach. Nie odzwierciedla więc rzeczywistych problemów gdańszczan. Próby wprowadzenia postulowanych w programie rozwiązań zostały już wcześniej odrzucone przez ustawodawcę jako niezgodne z polskim prawem.

 Dokument uprzywilejowuje w znaczny sposób homoseksualistów. Ułatwia im m.in. dostęp do lokali gminnych bądź usług medycznych. Co więcej, zawiera on zapisy mówiące o wprowadzeniu w szkołach tzw. edukacji seksualnej. Jej schemat opiera się na konwencji stambulskiej definiującej przemoc jako zjawisko „motywowane uprzedzeniami w szczególności ze względu na płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową”. Należy też dodać, że gmina nie ma kompetencji do prowadzenia programów nauczania w tym zakresie (ten obowiązek spoczywa na Ministerstwie Edukacji Narodowej).

 ,,Model” podważa także niezależność organów państwowych takich jak sądy, czy jednostki prokuratury. Wymienia je bowiem jako odpowiednie do wdrażania zapisanych w programie postulatów.

 – Przyjęty przez gminę ,,Model na rzecz równego traktowania” poważnie narusza nie tylko konstytucyjną zasadę legalizmu, lecz także godzi w sposób działania ośrodków autonomicznych. Z tych względów konieczna jest interwencja wojewody w celu zbadania czy program jest zgodny z obowiązującym prawem. W szczególności dotyczy to charakteru prawnego przyjętego projektu i związanej z nim formy publikacji – podkreślił Prezes Instytutu Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

 Możliwość zatrzymania tego szkodliwego programu ma wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Ordo Iuris przygotował petycję do niego w tej sprawie . Można ją podpisywać TUTAJ.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY