Agora w poważnych tarapatach finansowych! Chodzi o kilkanaście milionów złotych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Zarząd spółki Agora wydał komunikat giełdowy, w którym poinformowano o podjęciu decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane, zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności. Ich suma wynosi 13,6 mln zł. Nie podano nazwy kontrahenta. 

Niemożność ściągnięcia długu prawdopodobnie przełoży się na ogólną kondycję finansową spółki Agora.

“Odpis aktualizujący przeterminowane i zagrożone dużym prawdopodobieństwem nieściągalności należności może mieć istotny negatywny wpływ na wynik finansowy spółki i Grupy Agora, dlatego też zarząd spółki podjął decyzję o publikacji niniejszego raportu bieżącego. Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych spółki zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r., które spółka opublikuje w dniu 10 sierpnia 2018 r.” – czytamy w komunikacie giełdowym, przytaczanym przez portal dorzeczy.pl.

Sytuacja prawdopodobnie jest jeszcze gorsza, bo na wspomnianych 13,6 mln zł może się nie skończyć. Jak informuje Agora, suma ta “może ulec zmianie w toku przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki”.

“Przez wzgląd na dobry obyczaj w relacjach biznesowych i ryzyka prawne nie ujawniamy nazwy kontrahenta, który zalega z płatnościami na rzecz Agory” – mówi portalowi Wirtualne Media Agata Staniszewska, rzecznik Agory.

 

dorzeczy.pl / wirtualnemedia.pl 
Dodano w Bez kategorii

POLECAMY