Znamy propozycje pytań, które mogą się znaleźć w referendum konstytucyjnym

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Wiek emerytalny, 500 Plus, członkostwo w Unii i NATO – takich spraw mogą dotyczyć pytania podczas referendum konstytucyjnego. Ich wstępną listę zaprezentowano na posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju.

Bronisław Komorowski będzie miał nową fuchę? Politycy PO już mają dla niego propozycję

 

W zebraniu uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Podczas posiedzenia wiceszef Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha przedstawił propozycje pytań na jakie będą odpowiadać Polacy w czasie referendum w sprawie zmiany konstytucji.

– Osobiście do tej pory uważałem, że tych pytań w referendum nie powinno być więcej niż 10. Na dziś ten projekt obejmuje 15 pytań, ale doszedłem do wniosku, że jestem gotów zgodzić się, żeby 15 pytań zostało zaprezentowanych dlatego, że chcę, aby Rada ten problem przedyskutowała – zaznaczył Duda na początku spotkania.


– Chciałbym, aby Wysoka Rada pochyliła się nad tymi propozycjami pytań, dlatego że ostateczne pytania będą wtedy, kiedy będzie składany wniosek. Do momentu składania wniosku jeszcze wszystkie propozycje co do modyfikacji, czy jakichś ewentualnie nawet innych pytań, mogą być rozpatrywane. Choć uważam, że wszystkie te najistotniejsze kwestie, obszary, które pojawiały się w dyskusjach, są poruszone w zakresie tych 15 pytań – dodał prezydent.

Paweł Mucha w rozmowie z PAP stwierdził, że, jeśli referendum ma się odbyć 10-11 listopada, Andrzej Duda musi złożyć propozycje pytań najpóźniej 10 września. Powiedział też,  że ,,pierwszym wyobrażalnym terminem”, kiedy prezydent to zrobi jest 23 lipca.

Propozycje pytań są następujące:

1. “Czy jest pani/pan za uchwaleniem nowej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – tak lub nie, bądź zmian w obowiązującej konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej – tak lub nie?”

2. “Czy jest pani/pan za wprowadzeniem do konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji?”

3. “Czy jest pani/pan za wprowadzeniem do konstytucji obowiązku przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o istotnym znaczeniu dla państwa i narodu, jeśli z takim żądaniem wystąpi co najmniej milion obywateli?”

4. “Czy jest pani/pan za odwołaniem się w preambule konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej do ponad tysiącletniego chrześcijańskiego dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła naszej tradycji, kultury i narodowej tożsamości?”

5. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem szczególnego wsparcia dla rodziny polegającego na wprowadzeniu zasady nienaruszalności praw nabytych takich jak świadczenia 500 Plus?”

6. “Czy jest pani/pan za zagwarantowaniem w konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej szczególnej ochrony prawa do emerytury dla kobiet od 60 roku życia, a dla mężczyzn od 65 roku życia?”

7. “Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej”?.

8. “Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej i wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym oraz europejskim?”.

9. “Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO – w Sojuszu Północnoatlantyckim?”.

10. “Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP szczególnej ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?”.

11. “Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem w Konstytucji RP pozycji rodziny, z uwzględnieniem ochrony obok macierzyństwa również ojcostwa?”.

12. “Czy jest Pani/Pan za konstytucyjną ochroną pracy, jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej?”.

13. “Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?”.

14. “Czy jest Pani/Pan za przyznaniem w Konstytucji RP gwarancji szczególnej opieki zdrowotnej kobietom ciężarnym, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku?”.

15. “Czy jest Pani/Pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa?”.

Zgodnie z konstytucją, referendum w sprawach o szczególnym znaczeniu, może zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Według ustawy o referendum ogólnokrajowym, prezydent kieruje do Senatu projekt o zarządzeniu referendum zawierający pytania i datę jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od złożenia projektu podejmuje uchwałę w tej sprawie. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY