W wojsku brakuje lekarzy wojskowych – 40 procent stanowisk nie ma obsady

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej poinformowali o wakatach na stanowisku lekarzy wojskowych. Według danych 40 proc. stanowisk przewidzianych dla lekarzy wojskowych nie ma obsady.

W służbie pozostaje 735 oficerów-lekarzy. Wakaty są jednak na 493 stanowiskach. Co ważne, liczba medyków odchodzących z wojska przestała przewyższać liczbę powoływanych do służby.

Obecnie w Wojsku Polskim jest 1228 etatów dla lekarzy – oznacza to, że w siedmiu brygadach nie ma grup zabezpieczenia medycznego. Zatrudnieni medycy służą przede wszystkim w instytutach badawczych, szpitalach wojskowych czy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

Sytuację komentuje płk Stefan Antosiewicz z Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia MON, który uważa, że liczba lekarzy powinna się zwiększyć – Ale ten problem, szczególnie kadr lekarskich nie jest wyłącznie problemem polskim. Praktycznie wszystkie państwa NATO mają ten kłopot. Ostatnia ocena kwestionariusza planowania zdolności obronnych dokonana przez kwaterę główną wskazuje, że tylko cztery spośród 28 państw nie mają większych problemów, jeżeli chodzi o obsadę lekarską.

Sytuacja pogarsza się z roku na rok – jeszcze w grudniu ubiegłego roku stopień ukompletowania wynosił 63,8 procent (w tym wynosi już 59,8 proc.) – w polskim wojsku było więc 654 lekarzy, a wakatów bylo 1025.

W analizie przygotowanej przez ministerstwo odnośnie stanu opieki zdrowotnej w MON można przeczytać m.in. Na podstawie przeprowadzonych analiz za główną przyczynę trudnej sytuacji kadrowej uważa się zmiany w zakresie finansowania “cywilnej służby zdrowia”, które spowodowały, że służba w wojsku stała się mało atrakcyjna finansowo dla personelu lekarskiego, szczególnie w zestawieniu z ograniczeniami, jakie niesie ze sobą pozostawanie w czynnej służbie wojskowej.

Ministerstwo Obrony Narodowej twierdzi, że zajmuje się problemem od kilku lat – m.in. zwiększa liczbę podchorążych na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. MON chce również, aby zwiększyć płace i dodatki dla kadry medycznej.

Defence24.pl

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY