Projekt ustawy o e-dowodach przesłany do konsultacji międzyresortowych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało propozycję zmian w przepisach, które pozwolą na wprowadzenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Projekt ustawy w tej sprawie przesłany został właśnie do konsultacji międzyresortowych.

Przypomnijmy, że prace nad przygotowaniem dowodów osobistych z czipem trwają w Polsce już od 2010 roku. Koordynuje je Ministerstwo Cyfryzacji. MSWiA przygotowało w tym zakresie zmiany legislacyjne, za które było odpowiedzialne. MSWiA jest członkiem „Komitetu Sterującego do spraw Projektu e-Dowód”, któremu przewodniczy Ministerstwo Cyfryzacji.

Zaproponowane przepisy zakładają, że dowód osobisty z warstwą elektroniczną, tak jak dotychczas, będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. E-dowód usprawniał będzie też komunikację obywateli z administracją i podmiotami komercyjnymi – pozwoli m.in. na korzystanie z usług online. Dzięki nowemu dowodowi każdy dokument elektroniczny, który będziemy wysyłać do urzędu, np. wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, zgłoszenie zameldowania, będzie można podpisać używając do tego celu podpisu elektronicznego (zwanego podpisem osobistym). Jego użycie będzie przez urząd traktowane tak samo, jak użycie podpisu własnoręcznego. Jeśli ktoś nie będzie chciał posiadać w swoim dowodzie funkcji podpisu osobistego, będzie mógł z niej zrezygnować.

W warstwie elektronicznej dowodu znajdą się dane jego posiadacza, a także fotografia zapisana w wersji elektronicznej jako zdjęcie biometryczne. Tym samym będzie to dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

Planuje się, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Co ważne, nie będziemy musieli wymieniać dotychczas posiadanych dokumentów – zachowają one ważność do upływu terminów w nich określonych.

Polska otrzymała dotację z Unii Europejskiej na wprowadzenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. Może ją jednak stracić, jeśli wydawanie nowych dokumentów nie rozpocznie się do 31 marca 2019 r.

Powstaje też wersja dowodu osobistego na telefon komórkowy. Będzie dostępna pilotażowo w niektórych miastach od maja 2019 roku, zaś w pozostałych od lipca. Idea mobilnych dowodów osobistych spotkała się z akceptacją Polaków – pozytywnie oceniło ją 60 proc. obywateli.

Dowód z warstwą elektroniczną i dowód osobisty w telefonie komórkowym uzupełniają się. Pierwsze rozwiązanie dedykowane jest osobom, które wolą swoje dokumenty mieć fizycznie przy sobie, zaś drugie dla tych, dla których stanowi to problem.

Dowody osobiste z warstwą elektroniczną funkcjonują już w Austrii, Belgii, Chorwacji, Portugalii, Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Szwecji, a także na Litwie, Węgrzech czy we Włoszech. Dokument ten najczęściej jest wykorzystywany do potwierdzania tożsamości i uwierzytelniania oraz do składania elektronicznego podpisu.

źródło: dzienniknarodowy.pl / centrumprasowe.pap.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY