SOCHA: Ustawa o dobrowolność szczepień – Zbiórka podpisów

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Logo Stop NOP

Logo Stop NOP / Fot. Stowarzyszenie Stop NOP

Chcemy mieć takie prawa jak rodzice w innych krajach gdzie jest dobrowolność szczepień! To cel jaki przyświeca tysiącom rodziców w całej Polsce oraz Komitetowi Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP, który po otrzymaniu 11 kwietnia 2018 r. postanowienia Marszałka Sejmu o zarejestrowaniu, ruszył ze zbiórką 100 tysięcy podpisów za dobrowolnością szczepień w Polsce.

Gdzie złożyć podpis popierający projekt zmiany prawa?

Tabelę do zebrania podpisów poparcia dla Ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi można pobrać ze strony www.stopnop.com.pl/ustawa i po ich zebraniu wysłać na adres

X-PRESS „STOP NOP” skr. 9104
ul. Domaniewska 34A
02-672 Warszawa

Ostateczny termin złożenia podpisów przez komitet w sejmie mija 11 lipca, ale warto przesłać je na powyższy adres najpóźniej do 30 czerwca 2018 r.

W sprawie wsparcia projektu można się kontaktować przez email [email protected]

Rodzice w 20 państwach Europy mają wybór!

Obowiązek szczepień zniosły: Austria,Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Islandia, Irlandia, Liechtenstein, Litwa, Luxemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwecja,  Wielka Brytania, a nawet Rosja. Obowiązek dotyczy głównie krajów byłego bloku wschodniego.

Cele projektu ustawy Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP

– dobrowolność szczepień – z ustawy zostaje usunięte słowo „obowiązkowe”
– dokładny wywiad lekarski oraz pisemna informacja o ryzyku przed szczepieniem
– dokładny wywiad po szczepieniu, który pozwoli wychwycić NOP (niepożądane odczyny poszczepienne)
– możliwość zgłaszania NOP przez rodziców i nadzór sądowy nad ich rejestrem

– możliwość konsultacji publicznych do zmian kalendarza szczepień

Czytaj także: Nowy minister cyfryzacji weźmie się za cenzurę w mediach społecznościowych? Jest jasna deklaracja

Wnikliwe badania lekarskie przed szczepieniem i pełna informacja

Projekt ustawy przewiduje, że „Badanie kwalifikacyjne poprzedzone jest przeprowadzeniem dokładnego wywiadu (…) odnośnie aktualnego stanu zdrowia, w tym alergii, astmy, chorób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań poszczepiennych u osoby , która chce zostać poddana szczepieniu i u członków jej rodziny, w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego. Wywiad dołącza się do dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień ochronnych.  Ponadto: „Lekarz wykonujący badanie kwalifikacyjne ma obowiązek: 1) poinformować (…) na piśmie o wszystkich możliwych niepożądanych odczynach i powikłaniach poszczepiennych wymienionych w charakterystyce produktu leczniczego, o konieczności niezwłocznego zgłaszania ich lekarzowi w razie ich wystąpienia oraz metodach wykluczenia przeciwwskazań” oraz „przeprowadzenia dokładnego wywiadu podczas pierwszej wizyty po wykonanym szczepieniu ochronnym, dotyczącego ewentualnego pogorszenia stanu zdrowia osoby zaszczepionej, aby zapewnić prawidłowe diagnozowanie niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych oraz właściwe ukierunkowanie leczenia”, a także „ poinformować (…) o wszystkich dopuszczonych do obrotu szczepionkach oraz, które z nich zostały wyprodukowane z wykorzystaniem ludzkich linii komórkowych, celem umożliwienia wyboru właściwej szczepionki.”

 

System NOP zgodny z Konstytucją – kontrola sądowa

Załącznik do rozporządzenia MZ w sprawie NOP „Szczegółowe rodzaje i kryteria niepożądanych odczynów poszczepiennych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego” wymienia m.in. niepożądane odczyny poszczepienne takie jak: drgawki gorączkowe i niegorączkowe, porażenie wiotkie wywołane wirusem szczepionkowym, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zespół Guillaina-Barrego, zapalenie jąder, zapalenie ślinianek itd. Niezależnie od wymienionych NOP-ów, w charakterystykach szczepionek odnotowano także inne możliwe negatywne rezultaty prowadzenia szczepień takie jak zmiany miejscowe (owrzodzenia, ropnie), zmiany dotyczące węzłów chłonnych, rozsiew prątków BCG, tzw. fenomen Kocha, toczeń, rumień guzowaty, autyzm, stwardnienie rozsiane i wiele innych chorób a także syndrom nagłej śmierci łóżeczkowej noworodków. Ich wnikliwe odnotowywanie i obserwacja jest konieczna dla bezpieczeństwa dzieci.

W art. 21 projektu rodzicmoże zgłosić taki przypadek do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. Oraz rodzicom przysługuje odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego.” A następnie do sądu administracyjnego.

Co ważne art. 36 ustawy usunięto możliwość użycia przymusu bezpośredniego, a więc zaszczepienia siłą w razie ogłoszenia zagrożenia epidemicznego lub epidemii, natomiast tylko w tej sytuacji pozostaje możliwość nałożenia obowiązku i stosowania grzywien.

 

Rodzice z Polski a rodzice z Niemiec – czy są gorsi?

W czyim interesie w Polsce utrzymywany jest anachroniczny, łamiący prawa człowieka, obowiązek szczepień, podczas gdy inne państwa skutecznie bronią swoich obywateli przed takimi totalitarnymi rozwiązaniami? W kraju gdzie społecznik może trafić do sądu za petycję podany tam przez jednego z ekspertów ściśle współpracującego z producentami szczepionek. Czy dlatego, że Polska jest krajem, gdzie od lat była maksymalna w Europie liczba szczepionych dzieci bez odpowiedzialności za skutki szczepień? Statystyki mówią, ze ten czas się bezpowrotnie kończy dzięki świadomości powikłań, a coraz więcej młodych ludzi ma w pamięci hasło „Jest ryzyko, musi być wybór!”.

Justyna Socha

Pełnomocnik Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej STOP NOP

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY