Ordo Iuris włącza się w proces oskarżonych o znieważenie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

28 marca 2018 r. przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu, odbyła się rozprawa sześciorga oskarżonych o znieważenie pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. Do sprawy jako organizacja społeczna włączył się Instytut Ordo Iuris a przedstawiciel Instytutu jest pełnomocnikiem rodziny Pileckich.

Sprawa dotyczy wydarzenia z sierpnia 2017 roku, kiedy na portalach społecznościowych pojawiło się zdjęcie osób leżących na pomniku rotmistrza Pileckiego we Wrocławiu. Zostali oni oskarżeni o czyn z art. 261 KK: „Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności”. W toku postępowania Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia nie uwzględnił wniosku oskarżonych, który chcieli skorzystać z art. 335 KPK (tj. wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar)i skierował postępowanie na rozprawę.

Czytaj także: Wrocław: Młodzież znieważyła pomnik rotmistrza Pileckiego

Sąd przychylił się do wniosku Instytutu Ordo Iuris o włączenie się w postępowanie jako organizacja społeczna. Instytut podejmuje działania na rzecz poszanowania w przestrzeni publicznej duchowego dziedzictwa Narodu. W tej głośnej sprawie zachodzi zatem potrzeba ochrony ważnego interesu społecznego, jakim jest obrona dobrego imienia polskiego bohatera narodowego Witolda Pileckiego oraz ochrona pomników jako nośników prawdy historycznej oraz osób w niej zasłużonych. Jednocześnie to postępowanie powinno doprowadzić do autentycznej naprawy naruszonych dóbr a także realizować wobec oskarżonych cel wychowawczy tj. służyć ukształtowaniu ich świadomości obywatelskiej i poszanowania dla polskiego historii. Dlatego rodzina rotmistrza Witolda Pileckiego z radością przyjęła list wystosowany do nich przez oskarżonych z prośbą o spotkanie. Upoważniony do reprezentowania Instytutu adw. Olgierd Pankiewicz, działając także jako pełnomocnik córki i syna rotmistrza, pani Zofii Pileckiej-Optułowicz i pana Andrzeja Pileckiego przedstawił dziś sądowi ich życzenie spotkania z oskarżonymi. Sąd przerwał w tym celu rozprawę, oczekując na relacje ze spotkania, którego wynik będzie miał istotne znaczenie przy rozważaniu przez sąd ostatecznej konkluzji procesowej.

Skutki tego spotkania mogą znacznie przekroczyć ramy procesu, a incydent może zostać przemieniony w dobro. Rozmowa z rodziną bohatera narodowego może uświadomić i zainspirować młodych ludzi do zmiany swojej postawy, poszanowania wartości i historii osób, które zasłużyły się Polsce.

dzienniknarodowy.pl

Zobacz także:

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY