REKLAMA

Sąd kolejny raz stanął po stronie Gronkiewicz-Waltz – uchylił prezydent grzywnę w wysokości 3 tys. zł

REKLAMA

Sąd administracyjny kolejny raz uchylił grzywnę w wysokości 3 tys. zł. Została ona nałożona na prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo podczas rozprawy ws. reprywatyzacji nieruchomości Marszałkowska 43.

WSA rozpoznał na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym drugą sprawę ze skargi prezydent Warszawy na postanowienie komisji weryfikacyjnej z 6 września 2017 r. o ukaraniu 3 tys. zł grzywny. Sąd uchylił zaskarżone postanowienie oraz zasądził od komisji 580 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sąd w uzasadnieniu podzielił stanowisko wyrażone w wyroku WSA z 25 października 2017. WSA w uzasadnieniu podkreślił – prawo nie daje możliwości nałożenia kary grzywny za niestawiennictwo na rozprawie na osobę pełniącą funkcję piastuna organu osoby prawnej.

Komisja dotychczas nałożyła na Gronkiewicz-Waltz łącznie 40 tys. zł grzywien za nieusprawiedliwione niestawiennictwa. Prezydent stolicy odmawia stawiennictwa przed komisją jako strona postępowań, argumentując, że komisja jest niekonstytucyjna.

onet.pl

REKLAMA

Komentarze