ONR-owcy apelują do prezydenta o podpisanie ustawy o IPN. Grożą manifestacjami pod Pałacem

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ 300polityka.pl

Kierownik Główny Obozu Narodowo-Radykalnego Aleksander Krejckant wystosował list otwarty do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o natychmiastowe podpisanie nowelizacji ustawy o IPN. Nowe przepisy stały się celem ostrego ataku ze strony Izraela. 

Ustawa nowelizująca przepisy o IPN wywołała prawdziwą furię wśród polityków w Izraelu. W Polsce projekt ustawy został przegłosowany już przez Sejm i Senat. Teraz wszystko w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. To właśnie do niego został skierowany list Kierownika Głównego ONR. Krejckant zauważa, że jedynym powodem ataku na Polskę jest “chęć zadbania przez Naród Polski o podstawową prawdę historyczną, która w ostatnich latach niejednokrotnie była manipulowana i zakłamywana w imię doraźnych interesów politycznych”.

Nie było żadnych polskich obozów śmierci! Naród Polski w godzinie największej próby zachował godność i dał świadectwo człowieczeństwa. – pisze Krejckant. Członkowie przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego, podobnie jak miliony innych Polaków, podjęli walkę z dwoma totalitaryzmami i złożyli ogromną daninę krwi. Wielu z nich oddało życie w obronie ludności żydowskiej, jak chociażby przywódca przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego – dr Jan Mosdorf, zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. – przypomniał w liście.

Taka jest prawda historyczna! Stanięcie w świetle tej prawdy i jej zdecydowana obrona jest obowiązkiem Głowy Państwa Polskiego zwłaszcza w rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego apeluję do Pana Prezydenta o natychmiastowe podpisanie projektu ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej.czytamy.

Kierownik Główny ONR stwierdził również, że ewentualne weto prezydenckie będzie “splunięciem na groby polskich ofiar II wojny światowej, a także na pamięć wszystkich tych Polaków, którzy ratowali Żydów narażając siebie i całe swoje rodziny na niewyobrażalne represje”.

Krejckant dodał, że brak szybkiego podpisu prezydenta będzie oznaczać, że Andrzej Duda “waha się stanąć twardo w obronie polskich interesów, polskiej pamięci historycznej i polskiego Narodu”. Będzie to jaskrawy wyraz kontynuacji prowadzenia uległej polityki „na kolanach”, tak niegodnej dla Prezydenta suwerennego państwa polskiego. Zwlekanie z podjęciem decyzji może skutkować potrzebą organizacji manifestacji pod Pałacem Prezydenckim w Warszawie. – podsumował.

Nowelizacja ustawy o IPN

Projekt nowelizacji zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Identyczna kara kara grozi za “rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Przestępstwa nie popełniłby jednak ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą.

medianarodowe.com
Dodano w Bez kategorii

POLECAMY