Jest oświadczenie polskiego MSZ ws. burzy wokół ustawy o IPN. “Zmiany nie ograniczają wolności słowa”

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało komunikat będący odpowiedzią na atak ze strony Departamentu Stanu USA. Zdaniem polskiej dyplomacji, nowelizacja ustawy o IPN “nie ogranicza wolności słowa”. Resort wyraża również nadzieję, że zmiany “nie wpłyną na strategiczne partnerstwo” z USA. 

Dzisiaj w nocy pojawiło się oświadczenie Departamentu Stanu USA w sprawie nowelizacji polskiej ustawy o IPN. Amerykańska dyplomacja zagroziła, że przyjęcie tej ustawy może negatywnie wpłynąć na partnerskie relacje pomiędzy Polską a USA.

Na stronach polskiego MSZ pojawił się komunikat będący odpowiedzią na zarzuty ze strony USA. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zapewnia, że uchwalone zmiany nie ograniczają wolności słowa, pełnej swobody prowadzenia badań naukowych i publikacji ich rezultatów, swobody dyskusji historycznych czy działalności artystycznej. – czytamy w komunikacie.

MSZ broni nowelizacji

Polska dyplomacja zwraca uwagę, że “głównym celem nowelizacji ustawy jest walka ze wszystkimi formami negowania oraz fałszowania prawdy o Holokauście, w tym także pomniejszania odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tej zbrodni”.

W tym kontekście stoimy na stanowisku, że oskarżanie Narodu Polskiego i Państwa Polskiego o współudział razem z III Rzeszą Niemiecką – publicznie i wbrew faktom – w zbrodniach nazistowskich jest niewłaściwe, wprowadzające w błąd i krzywdzące dla ofiar będących obywatelami Polski, zarówno pochodzenia żydowskiego jak i polskiego. – napisano dalej.

Wierzymy, że obecnie prowadzone w Polsce prace legislacyjne nad rozwiązaniami prawnymi chroniącymi prawdę historyczną, pomimo różnic w ocenie wprowadzanych zmian, nie wpłyną na strategiczne partnerstwo Polski ze Stanami Zjednoczonymi. – podsumowano.

Nowelizacja ustawy o IPN

Projekt nowelizacji zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za popełnione przez niemiecką III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do trzech lat.

Identyczna kara kara grozi za “rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Przestępstwa nie popełniłby jednak ten, kto dopuścił się czynu zabronionego w ramach działalności artystycznej lub naukowej. Nowe przepisy mają się stosować do obywateli polskich oraz cudzoziemców. Ponadto ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych IPN o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z niemiecką Trzecią Rzeszą.

medianarodowe.com/msz.gov.pl 
Dodano w Bez kategorii

POLECAMY