Ordo Iuris: Cenzura treści na portalach społecznościowych niezgodna z prawem

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Logo Internet News Social Media Facebook / fot. Pixabay.com

W ostatnich dniach miały miejsce kolejne przypadki usuwania treści i profili internetowych o tematyce konserwatywnej i patriotycznej przez serwisy społecznościowe, w tym Facebook i Youtube. Pokazuje to, że chociaż uznaniowe i dowolne usuwanie treści przez portale społecznościowe już dzisiaj jest niezgodne z obowiązującym prawem. 

Nasila się fala usunięć profili użytkowników serwisów społecznościowych, w tym Facebooka i Youtube’a, którzy prezentują poglądy konserwatywne i patriotyczne. Kilka dni temu administracja Facebooka zablokowała m.in. konto publicysty Rafała Ziemkiewicza.

Warto zaznaczyć, że już na gruncie obowiązujących przepisów arbitralne kasowanie profili podejmowane przez portale społecznościowe jest działaniem niezgodnym z prawem. Portale społecznościowe, z których usług korzystają na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jej mieszkańcy i obywatele, mają obowiązek stosować polskie ustawodawstwo. Niedopuszczalne jest w szczególności tworzenie regulaminów i stosowanie praktyk pozwalających na arbitralne ingerowanie w kształt usługi przez przedsiębiorcę.

Tak np. postanowienie, zgodnie z którym przedsiębiorca jest uprawniony do dokonania wiążącej dla konsumenta interpretacji umowy, jest prawnie niedopuszczalne. Zabrania go wyraźnie art. 385pkt 9 Kodeksu cywilnego. Art. 385pkt 9 Kodeksu cywilnego wyłącza natomiast możliwość zastrzeżenia dla kontrahenta konsumenta uprawnienia wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieoznaczony, bez wskazania ważnych przyczyn i stosownego terminu wypowiedzenia.

Wątpliwości budzi m.in. pkt 14 regulaminu Facebooka. Przewiduje on możliwość wyłączenia dostępu do portalu w przypadku naruszenia „ducha regulaminu”, które oceniają pracownicy firmy. Także wyłączenie jurysdykcji sądów polskich w sporach konsumenckich jest niedozwoloną klauzulą umowną (art. 385pkt 23 kodeksu cywilnego).

Przypomnieć trzeba, że w piśmie z marca 2017 r. Prezes UOKiK potwierdził stanowisko prezentowane przez Ordo Iuris, zgodnie z którym użytkownicy serwisu społecznościowego mają status konsumentów. Prezes UOKiK zaznaczył również, że w ramach prowadzonego przez niego postępowania analizowana jest m.in. kwestia informowania konsumentów o zasadach usuwania lub blokowania treści zamieszczanych w serwisie przez użytkowników.

Przypomnieć trzeba też, że Konstytucja RP zakazuje dyskryminacji ze względu na światopogląd i gwarantuje swobodę wyrażania swych przekonań. Przepisy dotyczące ochrony konsumentów uznają za niedozwolone praktyki polegające na dzieleniu na grupy w oparciu o kryteria ideologiczne i nierównym traktowaniu konsumentów korzystających z tej samej usługi przez podmiot dominujący na danym rynku.

W obliczu niezmiennej praktyki uznaniowego usuwania profili i treści na portalach społecznościowych uzasadnione wydaje się stworzenie dodatkowych gwarancji ustawowych wolności słowa w sieci. Prawnicy Instytutu Ordo Iuris oferują bezpłatną pomoc prawną internautom poszkodowanym w wyniku zablokowania bądź zamknięcia prowadzonych przez nich profili facebookowych. Osoby zainteresowane uzyskaniem takiej pomocy zachęcamy do kontaktu: [email protected].

Ordo Iuris

Zobacz także:

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY