REKLAMA

Gigantyczne sumy na świadczenia dla migrantów

REKLAMA

Jak podaje Niemiecki Bild – Na świadczenia dla cudzoziemców ubiegających się w Niemczech o azyl wydano z budżetu państwa w 2016 r. 9,2 mld euro . Porównując to do 2015 roku wydatki wzrosły o 73 proc., choć liczba osób pobierających świadczenia zmalała.

Niemieccy dziennikarze powołują się na dane Federalnego Urzędu Statystycznego w Wiesbaden. Wynika z nich, że w ubiegłym roku świadczenia pobierało 728 tys. osób oczekujących na rozpatrzenie wniosku o azyl. Rok wcześniej było ich 975 tys.

Wzrost kosztów – mimo spadku liczby migrantów – spowodowany jest m.in. wzrostem czynszu w ośrodkach dla uchodźców, oraz wynikającą z długoterminowych umów koniecznością pokrywania kosztów za puste miejsca w ośrodkach.

Cudzoziemiec, który złożył wniosek o azyl w Niemczech, otrzymuje od państwa 354 euro miesięcznie. Pieniądze te przeznaczone są na wyżywienie, ubranie, kosmetyki i środki czystości. 135 euro z tej kwoty to kieszonkowe.

Bild zwraca uwagę, że świadczenia pobierają osoby, których wnioski zostały odrzucone i które powinny w związku z tym opuścić kraj. Według Federalnego Urzędu Statycznego w takiej sytuacji było w zeszłym roku ponad 23 tys. osób, które otrzymały łącznie 300 mln euro.

Podczas kampanii wyborczej, Angela Merkel, mówiła, że usunięcie z kraju migrantów którzy stracili prawo do pobytu lub popełnili przestępstwo to jej główny cel. Mimo tych obietnic liczba deportacji spadła. W pierwszym półroczu bieżącego roku do krajów pochodzenia odesłano 12,5 tys. osób, rok wcześniej w porównywalnym okresie – 13,7 tys. Spada także liczba migrantów, którzy korzystając z zachęt finansowych dobrowolnie wracają do ojczyzny.

źródło: interia.pl
____________
Oglądaj naszą telewizję internetową

REKLAMA

Komentarze