Prezydent Andrzej Duda podpisał ratyfikację umowy z Izraelem ws. zabezpieczeń społecznych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Jak podaje Kancelaria Prezydenta,  Andrzej Duda podpisał ustawę ws. ratyfikacji umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Izraelem. Zawarte w niej rozwiązania pozwolą m.in. na sumowanie okresów ubezpieczenia z obu państw, aby ustalić prawo do emerytury lub renty.

Podpisanie rządowej ustawy przez Prezydenta Andrzeja Dudę, wynika z umowy między Polską, a Izraelem jaka został podpisana w minionym roku, 22 listopada 2016 r. w Jerozolimie.Niniejsza ustawa dotyczy zabezpieczeń społecznych pomiędzy obywatelami obu państw. Na jej mocy istnieje możliwość transferu przyznanych świadczeń mi.in. emerytalnych, osobom mieszkającym na stałe w Izraelu.

W ramach podpisanej ustawy rząd polski ws. zabezpieczeń społecznych zobowiązuje się do wypłacania zamieszkującym na stałe w Izraelu: świadczeń macierzyńskich, emerytur, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, jednorazowego odszkodowania, renty z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków pogrzebowych.

Władze Izraelskie na skutek podpisanej umowy gwarantują: świadczenia macierzyńskie, świadczenia emerytalne i rodzinne (w rozumieniu rent rodzinnych), świadczenia na wypadek inwalidztwa, świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, zasiłki pogrzebowe (objęte ubezpieczeniem emerytalnym).

Co ciekawe umowa między Polską a Izraelem nie uwzględnia świadczeń rodzinnych. Wynika to ze zbyt dużych różnic obowiązujących w systemie zabezpieczeń społecznych obu państw. W uzasadnieniu ustawy wyjaśniono, że różnice te skutkują brakiem możliwości koordynacji wymienionych świadczeń i zapewnienia w umowie symetrii uregulowań.

Warto dodać, że Izrael nie jest jedynym krajem, z którym polskie władze podpisywały takie dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Takie same umowy Polska ma podpisane z Austrią, Belgią, Francją, Niemcami i Węgrami.

medianarodowe.com/polskieradio.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY