Nowoczesna straciła ponad połowę swoich wyborców!

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Ryszard Petru

/ fot. DrabikPany via flickr.com

Według notowań CBOS partia Nowoczesna Ryszarda Petru straciła 57 procent swoich wyborców biorąc pod uwagę notowania z 2015 roku tuż po wyborach do Sejmu. Wówczas to partia Petru miała 22 procent poparcia. Obecnie jedynie 43 procent z nich chce głosować na tę partię.

CBOS przygotowało badanie na temat elektoratu Nowoczesnej, dzieląc etapy poparcia dla tego ugrupowania na trzy okresy. Początkową sytuację przedwyborczą, powyborczy okres dużej popularności i późniejszy spadek notowań.

Pierwszy etap to ten od momentu założenia ugrupowania do wyborów parlamentarnych. W tym czasie chęć głosowania na Nowoczesną deklarowało od 4 do 6 proc. Głosowali na nią ludzie głównie z wyższym wykształceniem, z dużych miast, w wieku od 35 do 44 lat.

Najmniejsze poparcie dla Nowoczesnej wyrażały osoby o niższym poziomie wykształcenia, regularnie praktykujący religijnie, mieszkańcy wsi i miast poniżej 20 tys. ludności i osoby powyżej 55 roku życia.

Po wyborach parlamentarnych w 2015 r. poparcie dla ugrupowania gwałtownie wzrosło. Chęć zagłosowania na Nowoczesną w hipotetycznych wyborach parlamentarnych wyrażało ok. 22 proc. badanych. Część osób popierających w tym okresie Nowoczesną, stanowili wcześniejsi zwolennicy PO. Jak podaje CBOS – 41 proc. wyborców PO przeniosło poparcie na partię Ryszarda Petru. Nowoczesna zyskała w tym czasie także osoby popierające wcześniej Zjednoczoną Lewicę i Partię Razem (ok. 1/3 osób).

Według CBOS, okres dużej popularności Nowoczesnej zakończył się na przełomie roku 2016 i 2017. W styczniu i lutym tego roku na ugrupowanie chciało głosować 9 proc. badanych. W kolejnych miesiącach poparcie dla partii spadało – w czerwcu 2017 r. Nowoczesna zanotowała wynik 3 proc. poparcia.

CBOS podaje, że obecnie Nowoczesna nie cieszy się zbyt wysokim poparciem wśród osób w wieku 35-44 lata. Częściej skłonni są na nią głosować badani nieuczestniczący w praktykach religijnych (16 proc.) oraz deklarujący lewicowe poglądy polityczne (12 proc.). Osoby nieuczestniczące w praktykach religijnych stanowią obecnie 38 proc. potencjalnego elektoratu Nowoczesnej, choć wśród pierwszych zwolenników tej partii przeważali respondenci prawicowi (ich udział w potencjalnym elektoracie spadł z 36 do 13 proc.). Może to wynikać z procesu kształtowania się z upływem czasu orientacji światopoglądowej partii, która w ciągu dwóch lat swojego istnienia przeszła z pozycji centroprawicowych na centrolewicowe – podaje ośrodek.

Nowoczesną nadal popierają osoby z wyższym wykształceniem (ponad połowa jej wyborców), a także mieszkańcy większych miast. Widoczna jest zmiana proporcji płci zwolenników partii. Według danych CBOS w roku 2015 byli to przede wszystkim mężczyźni, a obecnie większą część wyborców ugrupowania Ryszarda Petru stanowią kobiety.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY