Dzielne Niewiasty w Rzeszowie

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ rozanceikoronki.blog.pl

W dniach od 15 do 17 września 2017 roku, w Rzeszowie, odbył się kurs dla kobiet „Estera”. Został on zorganizowany i poprowadzony przez wspólnotę Dzielne Niewiasty.

Dzielne Niewiasty jest to grupa zrzeszająca kobiety wierzące lub poszukujące, pragnące zharmonizowanego rozwoju kobiecości swojej i innych, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Nazwa wspólnoty została zaczerpnięta z fragmentu Księgi Przysłów: „Dzielną niewiastę któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły” (Prz 31,10). Dzielne Niewiasty organizują comiesięczne spotkania w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu, a od października tego roku również w Rzeszowie. Ponadto, zachęcają do udziału w kilkudniowych rekolekcjach w różnych miastach Polski.

W Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie uczestniczki trzydniowego kursu „Estera” miały możliwość wysłuchania szeregu konferencji i świadectw organizatorek – członkiń wspólnoty, oraz udziału we wspólnej modlitwie, codziennej Mszy Świętej odprawianej dla nich w kaplicy domu diecezjalnego, przystąpienia do sakramentu spowiedzi. W sobotę, drugiego dnia kursu, mogły również zostać objęte modlitwą wstawienniczą. Celem kursu, którego nazwy zasięgnięto od Estery – żony króla Asyrii z V w. p. n. e., Izraelitki, bohaterki Księgi Estery, było uzdrowienie relacji z Bogiem, samą sobą i innymi poprzez rozpoczęcie drogi „do wolności i zdrowej tożsamości”. Uczestniczki, dzięki różnym ćwiczeniom, refleksjom, modlitwom, przedstawianym im scenkom, mogły zagłębić się w swoją przeszłość oraz przemyśleć i pozostawić za sobą czasami nawet tragiczne wydarzenia, które z niej wyniosły. Szczególny nacisk został położony na relację z ojcem jako to, co ma niebagatelny wpływ na postrzegania Boga Ojca.

Ostatniego dnia kursu odbyła się konferencja na zakończenie. Była możliwość wygłoszenia świadectwa przez uczestniczki kursu. Odprawiona została również niedzielna Msza Święta, która stanowiła zwieńczenie trzydniowych rekolekcji. Uczestniczki wypowiedziały w większości pozytywne opinie na temat kursu. Niejedna stwierdziła, że stanowił on mniejszy lub większy przełom w życiu, a także źródło motywacji do podjęcia nowej drogi, bez piętna ciężkich wydarzeń z przeszłości.

Źródło: dzielneniewiasty.pl

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY