Baza Swojaków, czyli korzyści z patriotyzmu gospodarczego

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Aby lepiej zapoznać Polaków z obecną rzeczywistością gospodarczą, przygotowaliśmy bazę SWOJAKÓW, czyli listę polskich przedsiębiorców – informuje Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak”. Naszym celem jest zwiększenie świadomości konsumenckiej wśród obywateli naszego państwa. Podczas tworzenia bazy przedsiębiorców kierowaliśmy się przede wszystkim tym, kto jest dominującym akcjonariuszem.

Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” zostało powołane przez grupę osób, którym na sercu leży dobro Ojczyzny. Jest legalnie działającą organizacją, posiadającą dwa zasadnicze cele, to jest:

1) Promocję wolności gospodarczej.
2) Promocję patriotyzmu konsumenckiego.

Aby zrealizować część swoich założeń, prowadzi akcję „Swój do swego po swoje”. Zajmuje się promocją patriotyzmu konsumenckiego. Nakłania do tego, by preferować przy zakupach produkty lokalne, regionalne i krajowe.Członkowie SWOJAK-a to ludzie praktyczni, ponieważ interesuje ich wzrost zamożności społeczeństwa polskiego.

Jakie korzyści gospodarcze wynikają wg Swojaka z patriotyzmu konsumenckiego?

1. Preferowanie produktów zagranicznych powoduję nadwyżkę importu nad eksportem, co obniża produkt narodowy brutto i produkt krajowy brutto (PKB = konsumpcja + inwestycje + wydatki rządowe + eksport – import + zmiana stanu zapasów, PNB = konsumpcja + inwestycje brutto + wydatki rządowe + eksport netto). Nasz kraj jest ubogi kapitał, więc oszczędne nim gospodarowanie i patriotyzm konsumencki ułatwia jego akumulację, a w konsekwencji powstanie nowych zakładów pracy.

2. Wspieranie polskich produktów i usług poprawia rachunek bieżący bilansu płatniczego, co skutkuje zwiększeniem rezerw walutowych. Warto posiadać wysokie rezerwy walutowe, ponieważ, po pierwsze, zwiększamy w ten sposób bezpieczeństwo systemu finansowego i, po drugie, uzależniamy politycznie obce gospodarki, gdyż te pieniądze są najczęściej reinwestowane przez banki centralne w postaci obligacji.

3. Kupowanie produktów lokalnych – zamiast obcych – przyspiesza obieg pieniądza, ponieważ importer musi ponieść dodatkowe koszty transakcyjne na wymianę waluty (jego proces decyzyjny jest zwyczajnie dłuższy z tego powodu). Kiedy importer zdecyduje się na wyprzedanie swoich złotówek na rynku finansowy, wtedy wpływa na zwiększenie ilości zagranicznych kredytów krótko i długoterminowych w gospodarce.

4. Nasze państwo odnosi większe korzyści fiskalne z dóbr wyprodukowanych w kraju. Koncerny mają o wiele większą możliwość transferowania zysku i kreowania sztucznych kosztów, co z definicji zaburza równość konkurencji. Lokalne firmy nie rozliczają się w rajach podatkowych.

5. Lokowanie pieniędzy w polskich banku zapobiega nadmiernej koncentracji kapitału, a w konsekwencji utrudnia powstanie: „banków zbyt dużych, aby upaść”. Ponadto, banki spółdzielcze najczęściej angażują się w aktywizowanie społeczności i wspierają lokalne inicjatywy.

6. Polskie produkty, w wielu przypadkach, nie ustępują jakością produktom zagranicznym, jednak, ze względu na krótką historię gospodarki rynkowej w naszym kraju, nie miały możliwości wyrobienia sobie odpowiedniej marki.

7. Produkty lokalne są produkowane i dystrybuowane „na miejscu”, więc obciążenie środowiska z tytułu transportu jest mniejsze. Nadmierny przewóz towarów może powodować zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi. Produkty na targowiskach są zwykle sprzedawane bez szkodliwych dla środowiska opakowań.

Jakie korzyści społeczne wynikają z patriotyzmu konsumenckiego?

1. Patriotyzm konsumencki buduje więź producent-konsument. Dzięki wspieraniu lokalnych przedsiębiorców następuje nagromadzenie pozytywnego kapitału społecznego, który jest dodatnio skorelowany ze wzrostem gospodarczym. Prowadzenie interesów powoduje zawiązywanie kontaktów międzyludzkich, a przy okazji buduje zaufanie społeczne.

2. Wzrost świadomości konsumenckiej wpływa na obniżenie poziomu konsumpcji dóbr niepożądanych, co ma pozytywny wpływ na zdrowie członków narodu.

3. Handel bezpośredni sprzyja powstawaniu chrześcijańskiego etosu kupieckiego. Uczciwość, rzetelność, pracowitość, punktualność – wszystkie te cnoty znajdują się w odwrocie, gdy brak jest etyki w życiu gospodarczym.

4. Handel tradycyjny gwarantuje anonimowość w o wiele większym stopniu niż handel masowy. Obecne tendencje rozwoju systemu finansowego mogą spowodować, że pewnego dnia obudzimy się w świecie, gdzie koncerny i rządy będą wiedziały o nas wszystko.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY