Skandal w Wilnie – Litwini hańbią polską historię [+FOTO]

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Jak się okazuje, polskie władze od dawna milczą w sprawie upokarzania polskiej historii Wilna. W miejscach spoczynku i kaźni polskich patriotów, którzy poświęcili swoje życie za polskie Wilno, znajdują się napisy hańbiące ich ofiarę i upokarzające Polskę.

Na wznoszonych w 1991 barykadach wokół obecnej siedziby parlamentu Republiki Litewskiej możemy natknąć się na napis porównujący polskiego bohatera narodowego – generała Lucjana Żeligowskiego – z niemieckimi i sowieckimi zbrodniarzami. Żeligowskiego porównano do Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Ci stojący na czele dyplomacji Niemiec i Związku Radzieckiego politycy zawarli 23 sierpnia 1939 roku pakt. Na jego mocy terytorialnym beneficjentem jest dzisiaj właśnie Republika Litewska.

Właśnie na mocy tego powszechnie potępianego paktu Wilno – które co najmniej od XVI wieku było ośrodkiem polskiej kultury – stało się częścią Republiki Litewskiej. Została ona utworzona w 1918 roku na dawnych ziemiach przedrozbiorowej Polski, w granicach sprzed 1772 roku. Przed 1939 rokiem jedynie 2% mieszkańców tego polskiego miasta było Litwinami, zaś Republika Litewska zawłaszczyła nazwę „Litwy” od dawnej polskiej prowincji, ojczyzny Mickiewicza, Piłsudskiego i wielu innych znanych Polaków.

Tymczasem, na wileńskim Cmentarzu na Rossie obok grobów polskich żołnierzy Litwini umieścili krzyż poświęcony „ofiarom okupacji”. Przy czym jako okupantów uważa się na równi Polskę (w latach 1920-1939) i Związek Radziecki (1939-1990).

Jednocześnie na barykadach wnoszonych wokół budynku obecnego parlamentu Republiki Litewskiej w roku 1991, gdy broniono budynku przed radzieckimi czołgami, już wtedy pojawiały się antypolskie napisy. Generała Lucjana Żeligowskiego porównano do Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa. Przypominamy, że Żeligowski wyzwolił Wilno w roku 1920 spod okupacji, porównano do niemieckich i sowieckich zbrodniarzy. Porozumienie między nimi – znane jako pakt Ribbentrop-Mołotow – zapewniło Republice Litewskiej władanie polskim Wilnem. Z kolei w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej Litwini łamali zasadę neutralności i przepuścili przez swoje terytorium Armię Czerwoną. Nacierała ona wówczas na Polskę. Bolszewicy podarowali wtedy nowo powstałej Republice Litewskiej Wilno.

W międzywojennej Litwie Kowieńskiej blisko 10% obywateli było Polakami. Spotkała ich bezwzględna lituanizacja, która zniszczyła tamtejszą społeczność polską.

Ponadto, antypolskie ekspozycje znajdują się w muzeum na Łukiszkach – przy placu Łukiskim w Wilnie. W dawnej siedzibie Gestapo i NKWD zamęczono tysiące Polaków, którzy oddali swoje życia za polskość Wilna. Dziś w języku angielskim napisane jest, że w latach 1920-1939 Polska jakoby „okupowała” Wilno („Polish occupation of Vilnius”).

MediaNarodowe.com

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY