Sondaż: Czy Polacy czują się obywatelami Unii Europejskiej?

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Parlament Europejski przeprowadził wewnętrzne badania w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z opublikowanych badań wynika, że większość Polaków czuje się obywatelami Unii Europejskiej! Co ciekawe, Polska jest w czołówce państw członkowskich.  W przeprowadzonych badaniach pytano również o przyszłość i zagrożenia jakie stoją przed Unią Europejską. Wśród zagrożeń pierwsze miejsca zajmują terroryzm i imigracja.

Aż 80 procent Polaków czuje się jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej. W opublikowanym przez Parlament Europejski badaniu Polska jest na jednym z czołowych miejsc. Wyżej były jedynie: Luksemburg, Irlandia, Niemcy, Malta, Dania i Finlandia. Do najmniej przywiązanych narodów do UE zaliczyć możemy zaliczyć  Grecję i Włochy.

2 sierpnia Parlament Europejski opublikował komunikat w związku z badaniem Eurobarometr. Przedstawiono w nim nie tylko wyniki w poszczególnych zagadnieniach, ale również płynące z nich wnioski. 42 proc. badanych deklaruje zaufanie do instytucji jaką jest UE. Aż 56 % patzry z optymizmem i nadzieją na przyszłość Unii Europejskiej.

46% Europejczyków żyjących w granicach UE deklaruje zadowolenie z sytuacji gospodarczej we własnym kraju.

Respondenci w większości państw objętych badaniem pozytywnie postrzegają UE: 94 proc. w Brazylii, 84 proc. w Chinach, 83 proc. w Indiach, 76 proc. w Japonii, 79 proc. w Kanadzie, 75 proc. w USA, 67 proc. w Australii i 54 proc. w Turcji. – czytamy w opublikowanym komunikacie.

44 proc. respondentów uznało, że najpoważniejszym problemem, przed którym stoi Unia Europejska jest terroryzm.  Na drugim miejscu wymieniono imigrację (38 proc.), na ostatnim miejscu sytuację gospodarczą (18 proc.).

Standardowe badanie Eurobarometr z wiosny 2017 r. (EB 87) zostało przeprowadzone w formie bezpośrednich wywiadów w dniach od 20 do 30 maja 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 33 180 osób ze wszystkich państw członkowskich UE i krajów kandydujących.

Badanie Eurobarometr Flash 450 „Przyszłość Europy – spojrzenia spoza UE” przeprowadzono w formie wywiadów telefonicznych w dniach od 20 do 25 lutego 2017 r. W badaniu wzięło udział ogółem 11 035 osób z 11 państw spoza UE.

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY