Komisja Europejska rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce w związku z reformą sądów powszechnych

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

W związku z przyjęciem ustawy o ustroju sądów powszechnych Komisja Europejska rozpoczęła wdrażanie przeciwko Polsce postępowania o naruszenie prawa unijnego.

Od momentu kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości próbował zreformować polski wymiar sądownictwa w wewnętrzne sprawy naszego państwa zaczęła interweniować Komisja Europejska wysyłając najpierw swe rekomendacje a teraz grożąc poważniejszymi środkami.

Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa ustawy o sądownictwie są niezgodne z polską konstytucją i unijnymi traktami oraz zasadą niezawisłości sądownictwa. Z zadowoleniem oceniła prezydenckie weto, ale ma zastrzeżenia co do podpisanej przez niego ustawy o ustroju sądów powszechnych. Ostatecznie Komisja wysłała oficjalne pismo do polskich ministrów spraw zagranicznych i sprawiedliwości oraz wyznaczyła ultimatów. Polska musi odpowiedzieć na ultimatum lub podjąć próby poprawy ustawy. W przeciwnym razie Komisja Europejska rozpocznie przeciwko Polsce procedurę z art.7 Traktatu o Unii Europejskiej.

Komisja uważa, że ustawa jest dyskryminująca ze względu na płeć z powodu odmiennego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Wyraża również sprzeciw wobec nadmiernych uprawnień ministra sprawiedliwości/Prokuratora generalnego wobec sądownictwa.

To kolejny przykład wtrącania się instytucji unijnych w wewnętrzne sprawy polski. Z punktu widzenia interesu narodowego jest ono niedopuszczalne, nawet w sytuacji gdyby można było przyznać stosowanej przez nich argumentacji rację.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY