MSZ odpowiada Timmermansowi na szantaż

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
medianarodowe

medianarodowe / wikimediacommons

Komisja Europejska wyznaczyła Polsce miesiąc na podjecie “działań” w związku z władzą sądowniczą. MSZ wydaje oświadczenie.

MSZ z przykrością dostrzega, że Komisja Europejska po raz kolejny mówi o dialogu, jednak w zamian stosuje język ultymatywny, arbitralnie wyznaczając charakter i terminy rozmów. Będziemy gotowi przekazać kolejny raz merytoryczną odpowiedź Komisji Europejskiej.

W sposób jasny i zgodny z literą prawa tłumaczy sytuacje i okoliczności które umożliwiają Polsce reformę sądownictwa.

Sposób organizacji wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich i ich organów, które w ramach swojego procesu politycznego i zgodnie z narodowymi procedurami legislacyjnymi podejmują decyzje w tym zakresie. Projektowane zmiany dotyczące systemu pracy i organizacji sądownictwa są zgodne ze standardami europejskimi. Odwołują się do rozwiązań zastosowanych w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W oświadczeniu również zawarto informacje o braku zrozumienia przez Komisje Europejską merytorycznych przesłanek reformy.

Zauważamy także brak zrozumienia dla zasadniczych i merytorycznych aspektów reformy. Główną przesłanką reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości jest poprawa funkcjonowania sądów w Polsce. Odpowiada to powszechnym oczekiwaniom polskiego społeczeństwa. Zakres projektowanych zmian koncentruje się na aspektach związanych z administracyjną i organizacyjną pracą sądów i nie narusza gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zasady niezależności sędziów, ani zasady leżącej u podstaw każdego demokratycznego państwa, czyli trójpodziału władzy.

Całość oświadczenia dostępne na stronie internetowej MSZ.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY