Polskie miasta potrzebują lokalnych wzorców

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór do pilotażu tzw. Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM). Program ten jest zapisany w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Skierowano go do włodarzy miast, którzy szukają narzędzi do skutecznego rozwiązywania miejskich problemów.

Dzięki temu PIM może być pierwszą prawdziwą próbą stworzenia na poziomie krajowym rekomendacji dla polityk miejskich. Pisze w najnowszym komentarzu CAKJ Przybylski.

W ramach pilotażu ministerstwo wybierze trzy partnerstwa. Każde z nich ma się składać z grupy od 6 do 11 miast i koncentrować się wokół wspólnego obszaru tematycznego. Te wybrano zaś zaskakująco rozsądnie. Mobilność miejska, jakość powietrza oraz rewitalizacja to bodaj trzy najbardziej ważkie i pilne wyzwania, przed którymi stoi większość polskich miast. Oczywiście w wypadku żadnego z partnerstw nie da się wypracować jednej, uniwersalnej metody postępowania, ale autorzy programu są tego w pełni świadomi. Tak o programie mówi Przybylski.

Partnerstwa, przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, mają bowiem pomóc miastom w wypracowaniu Miejskich Inicjatyw Działania (MID), czyli szczegółowych, zindywidualizowanych dokumentów o charakterze praktycznym, z których każdy ma być mapą drogową przygotowującą pilotażowe wdrożenie konkretnego rozwiązania w konkretnym mieście – wyjaśnia działanie programu ekspert.

Podsumowując, nie ma żadnych wątpliwości, że inicjatywa ministerstwa jest potrzebna. Większość dotychczasowych działań rozwojowych wykonywana była bowiem po omacku. W przypadku miast średnich i małych sytuacja wygląda jeszcze gorzej. Co prawda dotychczas było to relatywnie mało dolegliwe. Polskie miasta nadrabiały wszak gigantyczne zaległości modernizacyjne i braki infrastrukturalne.

Prawie 30 lat od rozpoczęcia transformacji miasta są jednak w zupełnie innym miejscu, a złożoność stojących przed nimi wyzwań rośnie. Co więcej, z uwagi na ograniczone zasoby miasta zagrożone degradacją i depopulacją powinny szczególnie świadomie i rozważnie wybierać swoje priorytety, a także narzędzia pracy nad nimi. Podsumowuje nasz ekspert.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY