Senat przyjął uchwałę na stulecie powstania Komitetu Narodowego Polskiego

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Komitet Narodowy Polski

Komitet Narodowy Polski / Fot. Archiwum

Izba rozpatrzyła projekt uchwały w setną rocznicę utworzenia Komitetu Narodowego Polskiego, którą przygotowała grupa senatorów. Senat wyraża wdzięczność politykom, twórcom i działaczom Komitetu Narodowego Polskiego, dzięki którym znaleźliśmy się – jeszcze nie mając własnego państwa – w gronie zwycięzców w I wojnie światowej, co skutkowało obecnością polskiej delegacji w Wersalu w roli współtwórcy ładu światowego opartego na idei samostanowienia narodowego i poszanowania demokratycznych reguł życia publicznego – czytamy na stronie internetowej Senatu.

W projekcie przypomniano, że Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 1917 r. na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników. Komitet prowadził intensywną działalność dyplomatyczną na rzecz sprawy polskiej, co m.in. wpłynęło na ostateczny kształt 14-punktowego programu wojennego prezydenta USA Thomasa Woodrowa Wilsona i umieszczenie w nim punktu 13. mówiącego o prawie Polaków do niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza. Komitet powołał do życia sieć swoich przedstawicielstw dyplomatycznych w Belgii, Italii, Szwecji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, USA. Objął on również bieżącą opieką Polaków pozostających na Zachodzie i prowadził rekrutację do polskiej armii. Przygotowywał przy pomocy ekspertów dokumenty historyczno-prawne na temat postulowanych granic Polski, tworząc podstawy pod przyszłe rozwiązania pokojowe. Po powstaniu rządu Paderewskiego przedstawiciele KNP stanowili główne zaplecze dyplomatyczno-eksperckie polskiej delegacji podczas kongresu wersalskiego kończącego I wojnę światową.

Rządy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA uznały KNP za oficjalny rząd polski na emigracji. Poparcie KNP uzyskał także od Rady Polskiej Zjednoczenia Międzypartyjnego z Piotrogrodu, a także od działaczy związanych głównie z Narodową Demokracją. Posiadał swoje przedstawicielstwa w Belgii, we Włoszech, Szwecji, Brazylii, Wielkiej. Brytanii i USA.
Obok Romana Dmowskiego aktywnymi działaczami KNP byli: Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Kozicki, Marian Seyda, Maurycy Zamoyski oraz Jan  Rozwadowski.

Zadaniem KNP było kreowanie polityki polskiej wobec państw Ententy, reprezentowanie interesów Polski i polskich obywateli na Zachodzie (opieka konsularna nad Polakami przebywającymi w państwach Ententy). Komitet objął polityczne zwierzchnictwo nad Armią Polską we Francji a także opiekę materialną nad tworzącym się wojskiem.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY