“Narodowy Radykalizm XXI wieku” – wykład Adama Seweryna ONR [WIDEO]

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ fot. polandmaster.deviantart.com

15 lipca bieżącego roku Brygada Małopolska ONR zorganizowała otwarty wykład kierownika sekcji naukowo-szkoleniowej Obozu Narodowo – Radykalnego kol. Adama Seweryna w Krakowie. Prelekcja dotyczyła współczesnej idei narodowo-radykalnej. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych, następnie miało miejsce wystąpienie kol. Adama.

Wykład rozpoczął temat wagi katolicyzmu w myśli narodowo-radykalnej oraz problemów jakie stoją przed współczesnymi katolikami.  Jako główne fundamenty narodowego-radykalizmu Adam Seweryn przedstawia antyliberalizm, antymarksizm, autorytaryzm i hierarchizm, które uznaje za podstawy wywodzące się z tradycji katolickiej.

“Nie ma takiej możliwości, że kilkadziesiąt milionów ludzi sprawuje władzę. Obecnie władzę sprawują koterie polityczne, oligarchia parlamentarna która chodzi na sznurku właścicieli wielkich korporacji i banków.” – Tak kol. Adam Seweryn komentuje obecną sytuację polityczną Polski. O ustroju współczesnej Polski mówi, iż nie są to rządy ludu, lecz mamienie ludzi ułudą, że uczestniczą w zbiorowych rządach.

Jako alternatywę dla demokracji liberalnej w swoim wystąpieniu prelegent przedstawił koncepcję Organizacji Politycznej Narodu oraz podkreślił, iż ważną rolę wynikającą z tradycji cywilizacji łacińskiej powinien odgrywać senat. Podkreślił również wyższość przymiotów osobistych i zasług dla narodu nad pozycją społeczną czy posiadanym majątkiem potencjalnych rządzących.

Jako jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa kol. Adam wyróżnia zanik więzi społecznych i rodzinnych wynikający z liberalizmu społeczno-gospodarczego. “Zanik tożsamości, atomizacja społeczna, całkowity upadek korporacji, cechów gildii, emigracja ludności polskiej do miast, kosmopolityzm, szybkie zyski dla spekulantów” – to skutki XIX-wiecznego kapitalizmu, który przez narodowych radykałów jest tak samo potępiany jak marksizm. Następnie kol. Adam Seweryn wykazał podobieństwo negatywnych skutków współczesnego kapitalizmu np. wyzysk, materializm, niezdrowa konkurencja i pogoń za zyskiem.

“Dziś narodami wcale nie rządzą politycy, lecz anonimowy kapitał” – mówił w dalszej części prelekcji.

Na zakończenie wykładu kol. Adam powiedział, iż współczesny nacjonalizm wymaga prawdziwego radykalizmu oraz skrytykował ugrupowania podające się za antysystemowe, a w rzeczywistości będąc częścią chorego systemu.

 

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY