Odpowiedź Młodzieży Wszechpolskiej na deklarację “parszywej jedenastki” prezydentów miast

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Przedstawiamy komunikat Młodzieży Wszechpolskiej. Jest to odpowiedź na deklarację “parszywej jedenastki” prezydentów miast.

Jedenastu prezydentów polskich miast 30 czerwca br. skierowała do opinii publicznej następujące słowa: „Deklarujemy otwartość i wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, organizacjami pozarządowymi i związkami religijnymi w zakresie tworzenia i wdrażania polskiej polityki migracyjnej, opartej na zarządzaniu bezpiecznymi migracjami.” Deklarujemy, że jako organizacja pozarządowa, której zarządzanie bezpiecznymi migracjami leży szczególnie na sercu, zrobimy wszystko, by w tej sprawie uważnie patrzeć na ręce wszystkim samorządowcom, a w szczególności prezydentom Szczecina, Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Warszawy i Wrocławia.  Pierwszym aktem tej obywatelskiej troski będzie dwanaście pikiet w najbliższą sobotę w każdym ze wspomnianych miast, na które już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców. Będzie to okazja do wyrażenia zdania o dokumencie podpisanym przez jedenastu prezydentów, których potomni, o ile za deklaracjami pójdą czyny, zapamiętają jako „parszywą jedenastkę”.

Trudno nie przyjąć treści tego dokumentu ze wzburzeniem. Okazuje się bowiem, że włodarze miast, bez konsultacji z mieszkańcami i, co pokazują wszystkie sondaże, wbrew ich woli, wysyłają sygnał „otwartości na procesy migracyjne i różnorodność mieszkańców”. W kontekście trwającej debaty o tzw. „uchodźcach” trudno przyjąć ten komunikat inaczej, niż zapowiedź sprowadzania do Polski obcych kulturowo imigrantów. Warto również podkreślić, że te deklaracje stoją w oczywistej sprzeczności z działaniami polskiego rządu, stąd narzuca się pytanie o lojalność tych prezydentów wobec państwa polskiego. Zwłaszcza, że zapowiada się współpracę w tej sprawie z organizacjami międzynarodowymi.

W związku z jawnym deptaniem woli Polaków oraz narażaniem bezpieczeństwa publicznego na szwank, obok akcji protestacyjnej w zbliżający się weekend, nie wykluczamy również rozpoczęcia zbiórki podpisów w niektórych z dwunastu miast pod referendum dotyczącym odwołania prezydenta. Będzie to również okazja do przypomnienia wielu innych grzechów, których nie brak na koncie „parszywej jedenastki”. Już dziś zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli oraz organizacje pozarządowe do mobilizacji w tej sprawie.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY