12 największych miast w Polsce otwartych na migrację

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

Przedstawiciele 12 największych polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich podpisali deklarację o współdziałaniu w dziedzinie migracji. W deklaracji znajdujemy zapis o otwartości i woli współpracy z rządem, organizacjami pozarządowymi i związkami religijnymi.

Do grona wspomnianych miast należą: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa oraz Wrocław. Integracja ma dotyczyć ludzi o różnym pochodzeniu i pomoc im w dziedzinie znalezienia mieszkania, możliwości zatrudnienia, dostępu do edukacji i służby zdrowia, nauki języka i kultury polskiej oraz przyjaznej obsługi w urzędach.

Polskie duże miasta od wielu lat są otwarte na procesy migracyjne i różnorodność mieszkańców.
Czytamy w zapisie deklaracji.

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz twierdzi: Prezydenci dwunastu największych polskich miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich zobowiązują się, że w swoim obszarze metropolitalnym, czyli też poza granicami administracyjnymi swego miasta krzewić będą ideę otwartości, integracji swoich nowych mieszkańców z dotychczasowymi mieszkańcami.
W swoim przemówieniu powoływał się na badania prowadzone przez Uniwersytet Warszawski z których wynika, że w 2030 roku Polska nie będzie krajem emigranckim, a imigranckim: Czyli więcej będzie przyjeżdżających obywateli innych krajów niż wyjeżdżających Polaków i dlatego warto z takim wyprzedzeniem przygotować się do tych trudnych procesów.

Z kolei zastępca prezydenta Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz w swoim przemówieniu tłumaczył: Gdańsk jako miasto wolności bardzo często inspirował inne miasta w całej Polsce i w tym wymiarze też wyprzedza czasy, idzie trochę pod prąd (…) W Białymstoku także jest problem, głównie z emigracją ze wschodu, z Białorusi, Ukrainy, Czeczenii – nie możemy nie zauważać tych ludzi.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk odnosił się do kryzysu humanitarnego oraz wymagań instytucji europejskich: Nie możemy być ślepi na ogromny kryzys humanitarny ani na oczekiwania tych, którzy do Polski przybywają, nie możemy być głusi na apel Kościoła i oczekiwania instytucji europejskich – jesteśmy przecież Europejczykami, mamy nie tylko prawa i korzyści, ale też obowiązki

Starosta Kartuz, Janina Kwiecień w swojej wypowiedzi wyrażała zaniepokojenie co do integracji Ukraińców z ludnością żyjącą na terenie pomorza: trudno jest tym ludziom wchodzić w środowiska, szczególnie tak jednorodne jak w powiecie kartuskim, typowym kaszubskim, więc powinniśmy zrobić wszystko, aby tych ludzi zintegrować, pomóc im uczestniczyć w życiu społecznym.

Pomoc co do realizacji Deklaracji wyraziły Międzynarodowa organizacja ds. Migracji (IOM) oraz Biuro Wysokiego Komisarza Organizacji narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

 

 

 

 

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY