Szkaplerz karmelitański – broń przed zatraceniem

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ fot. karmel.pl

Historia

Historia Szkaplerza sięga 1251 roku, kiedy 16 lipca generał prowincji angielskiej Szymon Stock modlił się do Matki Bożej, aby ocaliła Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, który został przeniesiony do Europy, aby go uchronić przed najazdem Turków. Tego dnia Maryja ukazała mu się w wielkiej chwale otoczona niezliczonymi zastępami anielskimi i podarowała mu suknię Szkaplerza mówiąc: Przyjmij, najmilszy synu Szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i wszystkich Karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.

Tuż po objawieniu Szymon przekazał swoje widzenie Kościołowi, aby zostało poddane koniecznym badaniom. W rezultacie po pięćdziesięciu latach Szkaplerz był znany w całej Europie. Warto wspomnieć, że nosicielami „sukni Maryi” byli między innymi: św. Jan Maria Vianney, św. Alfons Liguori, św. Franciszek Salezy czy papież Grzegorz X.

Objawienia Matki Bożej z Góry Karmel nie zakończyły się w 1251 roku. Kolejne miały miejsce w 1316, gdy Matka Boża ukazała się kardynałowi Duese potwierdzając prawdziwość działania Szkaplerza. Rzekła do niego: Ja, ich Matka, zstąpię do czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci i kogo tam znajdę, wprowadzę do nieba.

Kilka dni później kardynał Duese Jaques został papieżem i przyjął imię Jana XXII. Swoje widzenie zawarł w bulli Sacratissimo uti culmine. Następnie papież Benedykt XIII przyczynił się do rozszerzenia kultu Szkaplerza na cały świat chrześcijański, ustanawiając święto Matki Bożej Szkaplerznej przypadające na 16 lipca, czyli dzień objawienia się Maryi po raz pierwszy Szymonowi Stockowi w 1251 roku.

Obietnica Matki Bożej z Góry Karmel za życia

Matka Boża wszystkim przyjmującym Szkaplerz obiecała swoją wyjątkową opiekę. Będzie szczególnie ochraniała od zła, pomoże przezwyciężyć pokusy, ochroni przed niebezpieczeństwami. Wiele świadectw od noszących Szkaplerz świadczy o prawdziwości zapewnień Maryi. Akta Kongregacji Obrzędów stanowią, że wiele istnień zostało ocalonych z pożarów, katastrof lotniczych, postrzałów i tym podobnych zdarzeń. Maryja broniła swoich wiernych wyznawców swoją Matczyną Ręką. Szczególną pomoc otrzymują wierni w ostatnich godzinach życia, gdy Szatan wytacza ostatnią bitwę. Papież Benedykt XV ustanowił odpust 500 dni dla każdego, kto ze czcią całuje Szkaplerz.

Obietnica Matki Bożej z Góry Karmel po śmierci
Ktokolwiek nosząc go pobożnie w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego.Nie oznacza to, że szkaplerz należy traktować jako amulet czy talizman. Trzeba nosić go pobożnie, z wiarą i czcią do Najświętszej Maryi Panny. Człowiek nie może żyć w grzechu i twierdzić, że Szkaplerz chroni go od potępienia wiecznego. Historia zna wiele świadectw, że takie osoby wcześniej czy później porzucą Szkaplerz, bądź w godzinie śmierci go nie założą. Maryja w ostatnich chwilach ziemskich przyjdzie z pomocą tym, którzy ją czcili nosząc i szanując Jej szatę”, udzieli łaskę skruchy za grzechy, a o ile będzie to możliwe, łaskę przyjęcia ostatnich Sakramentów świętych. Zstąpię do czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci i kogo tam znajdę, wprowadzę do Nieba. To wielki akt miłości dla tych, którzy są świadomi jak wielkie męki cierpi dusza w czyśćcu. Takie osoby powinny jeszcze goręcej czcić Najświętszą Maryję Pannę Szkaplerzną zachowując przy tym swoje zobowiązania jakie niesie ze sobą przyjęcie Szkaplerza.

Zobowiązania
Aby Szkaplerz był ważnie przyjęty, aktu nałożenia musi dokonać uprawniony do tego kapłan. Osoba nosząca suknię Maryi” powinna nosić go stale na szyi i wpisać swoje imię do księgi Bractwa Szkaplerznego. Jeśli czciciel Szkaplerza chciałby dostąpić łaski wybawienia z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci, musi dodatkowo codziennie odmawiać Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny lub Różaniec Święty (przynajmniej jedną dziesiątkę). Warunek ten może być zmieniony w zamian za zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w środę, piątek i sobotę. Wymienione warunki nie obowiązują pod grzechem, jednak są wiążące dla osoby która chce otrzymać łaski płynące z obietnicy Maryi. Ponadto, gdy człowiek decyduje się przyjąć suknię Maryi” zobowiązany jest do życia według Jej cnót.

Jak nosić Szkaplerz
Jedną część Szkaplerza należy nosić na piersiach, natomiast drugą na plecach. Szkaplerz wykonany jest z dwóch części połączonych sznurkiem. Powinien mieć kolor brunatny do czarnego i być wykonany z materiału wełnianego. Święty Alfons Maria de Liguori mawiał: Tak jak ludzie są dumni, gdy noszą znaki czy liberie, tak Matka Najświętsza zadowolona jest widząc swoje sługi odziane Szkaplerzem.

Małgorzata Kowalska

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY