Ministerstwo Sprawiedliwości szykuje zaostrzenie kar za kradzież od 400 zł

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!
Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro / fot. P. Tracz / flickr.com

Ministerstwo sprawiedliwości przekazało do konsultacji międzyresortowych projekt ustawy, który zakłada obniżenie progu kradzieży – przestępstwa do 400 zł. W zamyśle autorów ma ona pomóc walczyć z drobnymi kradzieżami i odstraszać przestępców, ponieważ od kradzieży o wartości 400 zł groziłaby im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

28 czerwca do konsultacji międzyresortowych trafił projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autorzy podkreślają, że nowe regulacje pozwolą skutecznie walczyć z drobnymi kradzieżami. Według resortu takie czyny odznaczają się „dużą szkodliwością społeczną”, a kara za nie jest adekwatna i nie odstrasza potencjalnych sprawców od popełniania takich czynów w przyszłości.

Projekt nowelizacji Kodeksy wykroczeń oraz niektórych innych ustaw zmienia zasadę, wedle której określa się, czy popełniona m.in. kradzież jest wykroczeniem, czy już przestępstwem. To istotna różnica, bo za wykroczenie grozi co najwyżej 30 dni aresztu, a za kradzież będącą przestępstwem – kara do 5 lat pozbawienia wolności” – czytamy w informacji ministerstwa.

Zgodnie z obowiązującym prawem granicą w kradzieży jest kwota odpowiadająca ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę – obecnie 500 zł. Resort proponuje odejście od powiązania granicy kradzieży z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub jakichkolwiek innych czynników. Projekt zakłada obniżenie tego progu do 400 zł. Ta kwota ma być stała, niezależna od jakichkolwiek zmiennych czynników.

Ministerstwo podkreśla, że zmiany mają m.in. usprawnić pracę sądów i ograniczyć możliwość przewlekania postępowania. Na stronie resortu czytamy:

Dotychczasowy stan rzeczy powodował bowiem, że wraz ze wzrostem płacy minimalnej wzrastała również graniczna kwota kwalifikująca kradzież jako wykroczenie lub przestępstwo. W konsekwencji sądy każdego roku musiały dokonywać przeglądu tysięcy spraw w całym kraju, by stwierdzić, czy dana kradzież, za którą kara nie została jeszcze w całości wykonana, nadal jest przestępstwem, czy już jedynie wykroczeniem.”

Z drugiej strony dane pokazują, że postępowanie sądowe o wykroczenie trwa przeciętnie ponad około 3 miesięcy. Natomiast w postępowanie sądowe, którego przedmiotem jest przestępstwo 11-15 miesięcy. Poza tym eksperci zwracają uwagę, że obecnie sprawy o kradzieże małej wartości są „prowadzone tylko na papierze”. Policja koncentruje raczej uwagę na sprawach ważniejszych, „większego kalibru”, przez co skuteczność odzyskiwania skradzionych przedmiotów o niskiej wartości jest mała.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY