Aborcja eugeniczna niekonstytucyjna? Wniosek 100 posłów do Trybunału Konstytucyjnego

Dodano   0
  LoadingDodaj do ulubionych!

/ Źródło: lifesitenews

Wniosek prawie stu posłów różnych ugrupowań wkrótce zostanie złożony w Trybunale Konstytucyjnym dotyczący stwierdzenia niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej dopuszczającej aborcję ze względu na upośledzenie płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu.

 

Autorem wniosku jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski.

Wniosek zawiera pytanie – czy możliwość przerywania ciąży ze względu na chorobę dziecka jest zgodna z art. 30 (przyrodzona i niezbywalna godność człowieka), art. 32 (równe traktowanie przez władze publiczne) i art. 38 (gwarancje prawnej ochrony życia dla każdego człowieka)?

Poseł opiera się także na orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 1997 r., który uznał, że tzw. przesłanka społeczna (możliwość dokonania aborcji z powodu ciężkich warunków życiowych lub trudnej sytuacji osobistej) jest niekonstytucyjna, dlatego, że “legalizuje przerwanie ciąży bez dostatecznego usprawiedliwienia koniecznością ochrony innej wartości, prawa lub wolności konstytucyjnej oraz posługuje się nieokreślonymi kryteriami tej legalizacji, naruszając w ten sposób gwarancje konstytucyjne dla życia ludzkiego”.

Wniosek został podpisany przez około 100 posłów z różnych ugrupowań politycznych, a także zawiera opinie wielu wybitnych polskich ekspertów prawa.

Poparła go także poseł Anna Sobecka.

– Chodzi głównie o dzieci z Zespołem Downa, które żyją doskonale, rozwijają się i są radością dla swoich rodziców. Mając zatem na uwadze nadużywanie tego zapisu [będzie] to skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego, aby w swoim orzecznictwie uznał, iż każde życie poczęte powinno być chronione i ta przesłanka eugeniczna winna być wykreślona z ustawy.

Autor wniosku oraz posłowie, którzy się pod nim podpisali, nie chcą tą inicjatywą konkurować choćby z projektem Kai Godek, która planuje zebrać przynajmniej 100 tys. podpisów pod projektem inicjatywy obywatelskiej “Zatrzymać Aborcję!”. Chodzi w nim o zniesienie tzw. przesłanki eugenicznej.

„Każda inicjatywa, jeśli służy wykreśleniu tej przesłanki, jest dobra i na pewno wiele osób ją zaakceptuje i na nią zagłosuje. Wszystko zależy od czasu. Przy propozycji pani Kai Godek trzeba zbierać podpisy. Spodziewam się, że orzecznictwo Trybunału będzie szybko, ale czas pokaże” – dodała Sobecka.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, aborcji można dokonać legalnie tylko przy zaistnieniu jednej z określonych przesłanek: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Dodano w Bez kategorii

POLECAMY