REKLAMA

W Wojsku Polskim będą służyć… transseksualiści? Jest projekt MON

W Wojsku Polskim będą służyć… transseksualiści? Jest projekt MON

Choć trudno w to uwierzyć, to wszystko wskazuje, że już wkrótce w Wojsku Polskim bez problemu będą mogli odbywać służbę osoby transseksualne. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, w myśl którego transseksualizm ma zniknąć z listy schorzeń i ułomności powodujących niezdolność do czynnej służby wojskowej.  

REKLAMA

Dotychczas w przypadku stwierdzenia u kandydata transseksualizmu, natychmiast otrzymywał on kategorię E, która oznacza trwałą i całkowitą niezdolność do czynnej służby wojskowej. Jeśli projekt rozporządzenia wejdzie w życie, transseksualizm nie będzie już figurował w wykazie chorób i ułomności branych pod uwagę przy ocenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Jeśli projekt rozporządzenia MON wejdzie w życie, to z listy ułomności i chorób powodujących przyznanie kategorii E, zniknie transseksualizm. To otworzy drogę do wojska takim osobom. Jak informuje portal defence24.pl, projekt dostosowuje przepisy do wytycznych raportu na temat Polski przygotowanego przez Europejską Komisję przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji.

Komisja poleciła przygotowanie i przedłożenie parlamentowi projektów przepisów lub nowelizacji istniejących regulacji w celu zagwarantowania w polskim prawie równości i godności osób LGBT we wszystkich sferach życia. Analiza aktualnego stanu prawnego wskazała, iż dla realizacji wskazanych przez Komisję celów niezbędna jest zmiana zapisów dotyczących orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej, które w dotychczasowym brzmieniu wymieniają jako schorzenie/ułomność powodującą niezdolność do czynnej służby wojskowej – transseksualizm.

Niniejszy projekt eliminuje wskazany zapis i tym samym dostosowuje brzmienie rozporządzenia do wymogów Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji oraz do regulacji zawartych w pozostałych przepisach dotyczących kwestii orzekania o zdolności do służby wojskowej – czytamy w uzasadnieniu projektu.

wmeritum.pl 
REKLAMA

Komentarze