Uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września 2017 roku przypada 75. rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Główne uroczystości organizowane są w Warszawie.

NSZ były drugą co do liczebności formacją wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego. Narodowe Siły Zbrojne były formacją ochotniczą, niezależną finansowo, ideowo i politycznie od czynników zewnętrznych, o profilu wybitnie antyniemieckim, i antykomunistycznym. NSZ został powołany przez największy ówczesny obóz społeczno-polityczny na ziemiach polskich – obóz narodowy.

REKLAMA

W dniu 16 września 2017 roku (sobota) w Warszawie odbędą się oficjalne obchody 75. rocznicy powstania NSZ. Organizatorami uroczystości jest Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wsparcia organizacyjnego i logistycznego udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej. Patronat Honorowy nad uroczystościami 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Jak piszą organizatorzy – Związek Żołnierzy NSZ jest ideową kontynuacją Narodowych Sił Zbrojnych i ma do spełnienia w społeczeństwie polskim misję, którą jest propagowanie ideałów i tradycji podziemia narodowego w kolejnych generacjach Polaków. Uważamy, że każdy Polak ma prawo czuć zasłużoną dumę z Narodowych Sił Zbrojnych.

Plan uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych – Warszawa, 16.09.2017 r.

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych; Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych; Ministerstwo Obrony Narodowej.

10:30 – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego
12:00 – Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza
14:30 – Uroczystości w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w przy ul. Żwirki i Wigury 9/13
– Modlitwa NSZ
– przywitanie zaproszonych gości (Karol Wołek – Prezes Związku Żołnierzy NSZ i Jan Józef Kasprzyk – Szef UdsKiOR)
– okolicznościowe przemówienia i odczytanie listów
– prelekcja historyka Leszka Żebrowskiego o NSZ
– wręczenie weteranom NSZ odznaczeń
– koncert patriotyczny
– poczęstunek
18:00 – powrót autokarów z uczestnikami uroczystości.

Uwaga organizacyjna: na uroczystości do Centrum Konferencyjnego WP można wejść tylko po wcześniejszym zgłoszeniu chęci wzięcia udziału w jubileuszu do Martyny Burek nr tel. 730 363 355 i potwierdzeniu udziału przez Związek Żołnierzy NSZ.

Poniżej przedstawiamy oficjalny plakat uroczystości.

REKLAMA

Komentarze