Regulamin Newsletter

INFORMUJEMY, ŻE PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI” UL. MAJDAŃSKA 1 LOK.11, 04-088 WARSZAWA ORAZ STOWARZYSZENIE ROTY MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI, UL. PRZECHODNIA 32, 05-800 PRUSZKÓW, W CELU INFORMOWANIA O PRZEBIEGU KAMPANII INFORMACYJNYCH ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH, W TYM DO INFORMOWANIA O ORGANIZOWANYCH AKCJACH SPOŁECZNYCH I INNYCH DZIAŁANIACH ORGANIZACJI. PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE. PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO DOSTĘPU I POPRAWIANIA SWOICH DANYCH. W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE W CELU INFORMOWANIA O PRZEBIEGU KAMPANII ORAZ REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH I INNYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ MOGĄ PAŃSTWO WNIEŚĆ PISEMNE, UMOTYWOWANE ŻĄDANIE ZAPRZESTANIA PRZETWARZANIA DANYCH ZE WZGLĘDU NA PAŃSTWA SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĘ. UDZIELONA ZGODA MOŻE BYĆ W KAŻDYM MOMENCIE WYCOFANA. WYCOFANIE ZGODY NIE WPŁYWA NA ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRZETWARZANIA, KTÓREGO DOKONANO NA PODSTAWIE ZGODY PRZED JEJ WYCOFANIEM.