REKLAMA

Czym jest przewrót ideologiczny? Były agent KGB ujawnia metody stosowane przez obce służby

Czym jest przewrót ideologiczny? Były agent KGB ujawnia metody stosowane przez obce służby

Jurij Bezmienow to były radziecki współpracownik wywiadu zagranicznego KGB, który w latach 70-tych zbiegł do Kanady. Jest autorem książki Love Letter to America. Przekazał światu wiele cennych informacji, między innymi na temat sposobu działania Związku Sowieckiego i późniejszej Rosji.

REKLAMA

Bezmienow w swoich wykładach podkreślał, że działania dywersyjne były główną metodą stosowaną przez wywiad radziecki. Działania te prowadziły do obstrukcji rządów, gospodarek i życia publicznego wrogich państw. Nie były to działania typowo sabotażowe, takie jak np. wysadzanie mostów czy podkładanie bomb, do jakich przyzwyczaiło nas współczesne kino o tematyce szpiegowskiej. Bezmienow twierdzi, że działania wywiadu zagranicznego ZSRR, polegające na metodach szpiegowskich takich jak np. podkradanie najnowszych technologii to zaledwie 10-15% całości środków oraz czasu, jakim dysponowały tajne służby. Według byłego agenta KGB, reszta środków była przeznaczana na działania dywersyjne, prowadzące do przewrotów ideologicznych. Rezultaty podejmowanych operacji były jednak widoczne dopiero po wielu latach.

Zobacz także: Białoruś: Reporterka Radia Swaboda zatrzymana w czasie relacji na żywo [WIDEO]

Prawdziwy obraz działania tajnych służb

Jak wspomniano wcześniej, metody rodem z filmów Jamesa Bonda, polegające na używaniu najnowszych technologii do szpiegowania czy działania zbrojne to fałszywy obraz działania tajnych służb. Powstały w dwudziestym wieku stereotyp ma na celu odwrócenie uwagi od realnych metod, którymi posługują się wywiady. Jurij Bezmienow twierdzi, że działania prowadzące do tzw. przewrotu ideologicznego są jawne, dostępne do zobaczenia na własne oczy dla każdego człowieka. Dodatkowo działania są prowadzone legalnie z zachowaniem przepisów prawa, bez konieczności popełniania przestępstw. Obraz tajnego agenta, który musi się ukrywać i posługiwać konspiracją to fałszywa wizualizacja. Według teorii przewrotu ideologicznego Bezmienowa, za agentów powinniśmy podejrzewać przede wszystkim popularnych artystów, dziennikarzy oraz polityków. W dzisiejszych czasach byłyby to z pewnością szeroko rozumiane media.

Zamordyzm skutecznie chronił przed przewrotem

Do XX wieku Japonia była krajem z zamkniętą społecznością, ciężko było obcym uczestniczyć w życiu publicznym, handlowym oraz politycznym. Dzięki takiej postawie, Japonia była odporna na wpływ tzw. przewrotu ideologicznego. Podobna sytuacja miała miejsce w Związku Radzieckim. Media były cenzurowane przez władze, granice były zamknięte a na ulicach roiło się od policji. Mimo tego, że zamordyzm w większości składał się z ograniczania swobód obywatelskich, to posiadał zaletę w postaci odporności na wpływy obcych sił.

Geneza przewrotu ideologicznego

Chcąc zrozumieć istotę przewrotu ideologicznego, cofnijmy się ok. 2500 lat. Chiński filozof Sun-Tzu uważał, że wojna z użyciem siły militarnej jest bardzo prymitywna. Sukces upatrywał właśnie w idei przewrotu ideologicznego. Jego filozofia wojenna polegała na przeprowadzeniu ataku na” ducha” narodu, jakim był system wartości. System wartości jest fundamentem na jakim opiera się dana społeczność, rdzeniem w machinie zwaną cywilizacją. W ogłupieniu społeczeństwa, dezorientacji upatrywał on swoje szanse. Filozofia ta wywarła także duży wpływ na japońskie sztuki walki. Nie używano tyle brutalnej siły, co sprytu, pozwalającego pokonać teoretycznie silniejszego przeciwnika, wykorzystując w większości jego energię. Sun-Tzu stwierdził, że to samo zjawisko można wykorzystać planując przewrót ideologiczny.

Przewrót ideologiczny: Długi proces składający się z paru etapów

Bezmienow wymienił cztery etapy, zachodzące kolejno jeden po drugim. Pierwszym krokiem jest demoralizacja społeczności trwająca nawet 20 lat. Tyle bowiem trwa wyedukowanie jednego pokolenia, ukształtowanie światopoglądu oraz charakteru. W tym celu propaganda musi odbywać się na poziomie edukacji, rozrywki, mediów, stosunków miedzyludzkich a także religii oraz systemu prawnego. Pierwszy krok nastawiony jest na niszczenie tożsamości narodowej, stworzenie skorumpowanego i niejasnego prawa (tzw. bełkotu prawniczego), wymianie autorytetów, podkopywania zaufania do instytucji państwowych, zachwianie naturalnej wymiany handlowej itd. To wszystko może powstać również naturalnie, bez ingerencji z zewnątrz, wątpie jednak by odbywało się to na masową skalę. W momencie, gdy demoralizacja wchodzi w okres kulminacyjny, gdy ludzie nie wiedzą co jest dobre a co złe, kiedy pojawia się pomieszanie pojęć, następuje kolejny proces jakim jest destabilizacja. Destabilizacja prowadzi do braku porozumienia w stosunkach międzyludzkich, dochodzi niepotrzebnych napięć, częściej musimy korzystać z sądów i policji. W wyniku polaryzacji społeczeństwa, dochodzi do zwiększenia dystansu społecznego, ludzie odczuwają wrogość. Media natomiast starają się dzielić społeczeństwo, pogłębiać stan destabilizacji. Były agent KGB wspomina o „śpiochach”, jednostkach należacych do agresora. Śpiochy będące w uśpieniu, przebudzają się by atakować pojedyńcze cele. Starają się docierać bezpośrednio, gdy ofiara jest odporna na masowe duraczenie. W dzisiejszych czasach, możnaby porównać to do zjawiska tzw. troli internetowych. Kolejnym etapem jest kryzys, rezultat poprzednich 2 procesów. Dotychczasowa władza nie radzi sobie z utrzymaniem państwa, jej legitymizm zostaje zachwiany, narasta anarchia. Ludzie starają się na własną rękę szukać stabilizacji. Ten etap prowadzi do dwóch możliwych scenariuszy. Pierwszą opcją jest wojna domowa, a drugą inwazja z zewnątrz. Inicjator przewrotu ideologicznego musi dobrać odpowiedni wariant do sytuacji. Gdy to nastąpi, dochodzi do etapu normalizacji. W tym okresie kończy się etap chwilowej anarchii, stabilizacja zostaje narzucona siłą. Funkcjonariusze frontu ideologicznego, „śpiochy” z poprzednich etapów zostają wygaszeni, uśpieni lub zamordowani przez swoich kolegów w wyniku walki o władzę. Władza na nowo definiuje naszą rolę w społeczeństwie. Proces można zatrzymać bez użycia wojska jedynie w początkowej fazie. Rozwiązaniem jest ograniczenie praw dla grup społecznych, stojących w opozycji do społeczeństwa. Utworzenie własnych, narodowych mediów, stojących w kontrze do sił wywrotowych. Jeśli na tym etapie społeczeństwo nie poradzi sobie, rozwiązaniem pozostanie jedynie przewrót wojskowy lub interwencja z zewnątrz, powstrzymująca agresora.

Zobacz także: MSWiA rozdaje wozy strażackie za wysoką frekwencję w I turze wyborów prezydenckich!

REKLAMA

Komentarze