REKLAMA

Powstanie ustawa o likwidacji Polskiej Akademii Nauk? Środowisko naukowe oburzone

Powstanie ustawa o likwidacji Polskiej Akademii Nauk? Środowisko naukowe oburzone

Komitet Polityki Naukowej, pełniący funkcję doradczą dla Ministerstwa Nauki przedstawił propozycję o likwidacji Polskiej Akademii Nauk. Poszczególne części instytutów tej placówki miałyby zostać włączone do uczelni. Polscy naukowcy stanowczo protestują.

REKLAMA

20 maja informację zamieścił na Facebooku Zastępca Dyrektora ds. Naukowych ISP PAN, historyk prof. Piotr Osęka. Jak napisał, ” Mimo pandemicznego zamieszanie i politycznych burz w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wrze praca. I to jaka. Na stronie Ministerstwa (pierwsza pozycja od góry) umieszczono właśnie zapowiedź ustawy likwidującej Polską Akademię Nauk. Żeby nie psuć niespodzianki, dla niepoznaki wcześniej konsultowano ze środowiskiem naukowym zupełnie inne projekty całkiem innych ustaw (…).” Informacje o dokumencie można znaleźć tutaj.

„Wrze praca. I to jaka.”

Dokument z 30 kwietnia przewidujący likwidację PAN zawiera m.in.  postulaty takie jak „radykalna zmiana funkcjonowania instytutów naukowych, a w szczególności instytutów PAN”. Podkreśla także istniejące bariery w rozwoju nauki , gdzie ” oprócz niewystarczającego finansowania, jest brak w historii wolnej Polski projakościowych zmian struktury instytutów prowadzących badania naukowe”.

Prezydium PAN 20 maja odniosło się do wspomnianego dokumentu. Podkreśla, że wprowadzenie postulowanych zmian spowoduje utratę potencjału PAN. Placówka ta bowiem pod względem prac naukowych i realizacji projektów badawczych prześciga najlepszy uniwersytet w Polsce.

Minister Jarosław Gowin przed odejściem wspominał o przeprowadzeniu reform Polskiej Akademii Nauk. Jednakże, dyskutowane pomysły nie zakładały tak gruntownych zmian, jakie znalazły się w dokumencie Komitetu Polityki Naukowej.  W kwietniu 2020 roku Jarosława Gowina zastąpił działacz samorządowy, Wojciech Murdzek.

 Restrukturyzacja PAN jest zapowiadana od dawna przez kolejnych ministrów nauki. Wskazuje się na kłopoty z finansowaniem – dotacje z budżetu są niskie. Do niedawna pensje naukowców PAN były niższe niż na uczelniach, lecz to uległo zmianie, kiedy Jarosław Gowin wyrównał płace minimalne w PAN. W 2018 roku tzw. reformy Gowina uwględniły możliwość włączenia instytutów PAN do uczelni. Jednakże, protesty naukowców Akademii zmusiły ustawodawców do wykreślenia tego zapisu.

ŹRÓDŁO: OKO.PRESS

Zobacz także: Sąd Najwyższy. Aleksander Stępkowski odroczył obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów

REKLAMA

Komentarze