REKLAMA

Polscy pisarze fantastyki przeciw lewicowej cenzurze. Duże wsparcie dla Jacka Komudy

Polscy pisarze fantastyki przeciw lewicowej cenzurze. Duże wsparcie dla Jacka Komudy

„Literatura fantastyczna zawsze była literaturą wolności. Często przedstawiała niepokojące dystopijne wizje czy szargała świętości. Mimo to ani w latach schyłkowego PRL-u, ani w III RP nie spotkaliśmy się z tak zajadłym atakiem na pisarza, jak teraz w wypadku Jacka Komudy” – piszą w liście pisarze, tłumacze, wydawcy i redaktorzy.

REKLAMA

„Dalian, będziesz ćwiartowany!” to opowiadanie autorstwa Jacka Komudy. Wywołało ono duże kontrowersje i stało się obiektem ostrej krytyki środowisk homoseksualnych. Opowiadanie ukazało się w lipcowym numerze „Nowej Fantastyki”. Jednak niedługo później redakcja wydała oświadczenie, w którym przeprosiła za publikację utworu Komudy, odpowiadając na zarzuty o homofobiczny wydźwięk opowiadania.

CZYTAJ TAKŻE:

Polscy strażacy lecą do Libanu. ,,Najlepsi z najlepszych”

Ziobro zapowiedział projekt zaostrzający kary za przestępstwa seksualne

[WYDARZENIE] Ks. Roman Kneblewski w Warszawie o swojej najnowszej książce

Lewicowa cenzura

„Redakcja „Nowej Fantastyki” kategorycznie potępia wszelką dyskryminację na tle orientacji seksualnej, rasy, płci, wyznania, narodowości, etc. Szczególnie teraz, kiedy dzielenie społeczeństwa i nagonki na mniejszości stały się elementem brudnej walki politycznej, wyrażamy wobec takich poczynań sprzeciw. Nasi stali czytelnicy wiedzą, że na łamach pisma regularnie od lat ukazują się teksty polskich i zagranicznych autorów przedstawiające rozmaite mniejszości w pozytywnym świetle i przekazujące przesłanie tolerancji i wzajemnego szacunku. Ta intencja i dobra wola niezmiennie nam przyświecają” – wskazywała redakcja pisma.

Sam autor wskazuje: „Opowiadanie jest pastiszem sytuacji w obecnej Polsce. Jeśli ktoś przyjmuje je jednostronnie (…) to znaczy, że sam jest ideologicznie zmanipulowany”.

Wsparcie dla Komudy

W odpowiedzi na te wydarzenia, grupa twórców wystosowała list otwarty. „Redakcja miesięcznika Nowa Fantastyka po brutalnej nagonce na opublikowane w piśmie opowiadania Jacka Komudy „Dalian, będziesz ćwiartowany” odcięła się od własnego autora. Redaktorzy nie tylko publicznie potępili utwór, który sami wcześniej zaakceptowali, ale złożyli również upokarzającą samokrytykę i zobowiązali się stosować w przyszłości do zasad poprawności politycznej” – czytamy.

„Uważamy, że takie zachowanie stoi w całkowitej sprzeczności z tradycją zarówno samego pisma, jak i polskiej literatury fantastycznej – zawsze różnorodnej i poszukującej. Wymóg podporządkowania publikacji regułom wypracowanym przez jedną opcję światopoglądową oznacza de facto wprowadzenie cenzury. Wielu z nas pamięta czasy cenzury i dlatego – jako pisarze, tłumacze, wydawcy, redaktorzy i miłośnicy literatury – protestujemy z całą mocą” – podkreślili twórcy.

„Wolność słowa i swoboda wypowiedzi artystycznej to wartości, które uznajemy za nadrzędne, co więcej są one w Rzeczypospolitej Polskiej gwarantowane przez Konstytucję. Sprzeciwiamy się politycznym ingerencjom w treść przekazu artystycznego. Pisarz ma prawo do własnych przekonań, również do głoszenia treści satyrycznych i kontrowersyjnych. Kneblowanie literatury w imię jedynie słusznego przekazu prowadzi do jej skarlenia. Utwory literackie podlegają oczywiście ocenie oraz krytyce, ale nikt nie ma prawa zamykać pisarzowi ust. Jako czytelnicy chcemy poznawać szczere wizje artystów, a nie widzieć ich dzieła ocenzurowane przez polityczną poprawność lub strach” – napisali.

„Literatura fantastyczna zawsze była literaturą wolności. Często przedstawiała niepokojące dystopijne wizje czy szargała świętości. Mimo to ani w latach schyłkowego PRL-u, ani w III RP nie spotkaliśmy się z tak zajadłym atakiem na pisarza, jak teraz w wypadku Jacka Komudy” – wskazują autorzy.

DORZECZY

REKLAMA

Komentarze