REKLAMA

Pisał o „antysemityzmie po polsku” – otrzymał właśnie nagrodę „dialogu polsko-żydowskiego”

Pisał o „antysemityzmie po polsku” – otrzymał właśnie nagrodę „dialogu polsko-żydowskiego”

Ks. prof. Michał Czajkowski odebrał dziś w krakowskiej Akademii Ignatianum nagrodę im. Księdza Stanisława Musiała, przyznawaną za „zasługi dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego”. Osoba laureata wzbudza jednak wiele kontrowersji – w czasach PRL był zarejestrowany jako tajny współpracownik bezpieki i według niektórych źródeł miał donosić m.in. na bł. ks. Jerzego Popiełuszkę.

REKLAMA

Dorobek naukowy i publicystyczny ks. Czajkowskiego ma szczególne znaczenie dla budowania dobrych relacji polsko-żydowskich oraz zwalczania fałszywych stereotypów i dla naszego rozliczenia się z przeszłością

– mówiła w laudacji na cześć nagrodzonego Katarzyna Król, zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu.

Dorobek, o którym wspomniała Katarzyna Król, dotyczy m.in. stwierdzeń o „polskim antysemityzmie” obecnym – zdaniem Czajkowskiego – w polskim Kościele. Dość dobrze tezy głoszone przez duchownego przedstawia jego artykuł zamieszczony w 1992 r. w czasopiśmie Collectanea Theologica – „Znaczenie Shoah dla polskiego duszpasterstwa”.

Ks. prof. Michał Czajkowski – mimo swojej kompromitującej przeszłości – jest uważany przez Archidiecezję Krakowską za wybitnego teologa, biblistę, głęboko zaangażowanego w działalność ekumeniczną. Był on współzałożycielem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W przeszłości zasiadał też w Komitecie Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem i Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, był także członkiem władz Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów.

prawy.pl/niezalezna.pl

Zobacz też

REKLAMA

Komentarze