Jak PiS widzi Polskę za dziesięć lat

Jeden z głównych priorytetów – potwierdzenie przynależności do Unii Europejskiej.

REKLAMA

Plany dotyczące przyszłości kraju znajdują się w „Sprawne i nowoczesne państwo 2030”. Dany dokument zawiera 160 stron.

Zgodnie z treścią, Polska powinna jeszcze bardziej związać się z unią, a także odgrywać we Wspólnocie ważną rolę polityczną.

Wskazane także cele dotyczące sądów, a zwłaszcza ich odciążenia. Planuje się zmniejszyć liczbę spraw. Jednym z wariantów działań jest „upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów„

W sprawie samorządów nie przewiduje się istotnych zmian. Rząd natomiast zaznacza: „wzmocnienie kontrolnej i pomocniczej wobec samorządu terytorialnego funkcji regionalnych izb obrachunkowych (RIO)”

Dosyć ważną jest kwestia funduszy unijnych. Działaniem istotnym jest systemowa aktywizacja dużego przemysłu/spółek Skarbu Państwa i jednostek B+R w zakresie aplikowania do programów zarządzanych centralnie przez KE, w tym do Horyzontu 2020. – czytamy.

Źródło: dziennik.pl

REKLAMA

Komentarze