REKLAMA

ONZ nakazuje państwom wspieranie aborcji

ONZ nakazuje państwom wspieranie aborcji

Organizacja Narodów Zjednoczonych nakazuje państwom, które ratyfikowały Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (w tym Polsce) zagwarantowanie „prawa do aborcji„.

Aborcja „legalna, skuteczna i przystępna”

Jednocześnie wzywa kraje w których istnieje już „wspomagane samobójstwo” do zagwarantowania odpowiednich procedur jego wykonywania. Stwierdzono to w Komentarzu Ogólnym dotyczącym art. 6 Paktu dotyczącego prawa do życia.

Brak obrazka

Wspomniany Pakt gwarantuje prawo do życia. Mimo to ONZ w Komentarzu nakazuje Państwom Stronom Paktu zapewnienie możliwości aborcyjnego zabicia dziecka w określonych przypadkach.

Stwierdzono też, że państwo nie może ustanawiać ograniczeń w dostępie do aborcji, które rzekomo miałyby stanowić dyskryminację matek. Zobowiązuje się również kraje, aby aborcja była zawsze legalna a dostęp do niej „skuteczny i przystępny”.

Ochrona osób, które dopuściły się aborcji

Komentarz odnosi się także do aspektów społecznych aborcyjnego zabicia dziecka. Wynika z niego, że młodzież powinna być edukowana o aborcji i mieć dostęp do środków hamujących płodność.

ONZ stwierdził też, że kobiety i dziewczęta które dokonały aborcyjnego zabicia dziecka muszą mieć zagwarantowaną przez państwo „ochronę”. W trakcie jak i po przeprowadzeniu aborcji.

Ma ona polegać na zapewnieniu ,,poufności”.

REKLAMA

W praktyce oznacza to ograniczenie prawa najbliższej rodziny do informacji o nienarodzonym dziecku. Oznacza to też ograniczenie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami.

Oficjalna zgoda na eutanazję?

W Komentarzu jest mowa także o eutanazji i wspomaganym samobójstwie.

ONZ uznaje, że decyzja człowieka, który cierpi, o swojej śmierci jest wystarczająca do zniesienia gwarantowanej przez państwo ochrony prawa do życia. Jednocześnie rodzi po stronie państwa obowiązek pomocy we „wspomaganym samobójstwie”.

„Prawo do życia dziecka nienarodzonego zostało całkowicie pominięte w przyjętym Komentarzu. Wciąż jednak obowiązuje art. 6 ust. 5 Paktu, który potwierdza, że nienarodzone dziecko posiada odrębną podmiotowość prawną w stosunku do swojej matki oraz że jego prawo do życia jest chronione.” – zaznacza Rozalia Kielmans-Ratyńska, Zastępca Dyrektora Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Przyjęty Komentarz jest niezgodny z porozumieniem zawartym przez sygnatariuszy Paktu na Międzynarodowej Konferencji w sprawie Ludności i Rozwoju w Kairze. Stanowi ono, że „wszelkie środki lub zmiany związane z aborcją w systemie opieki zdrowotnej mogą być ustalone tylko na szczeblu krajowym lub lokalnym według krajowego procesu legislacji”.

Ponadto Komentarz ten nie jest prawnie wiążący.

W praktyce oznacza to, że Państwa Strony Paktu nie muszą wprowadzać do swoich porządków prawnych przyjętych w nim postanowień. Nie są też związane przedstawioną przez Komitet Praw Człowieka interpretacją prawa do życia.

misyne.pl

REKLAMA

Komentarze