REKLAMA

ONZ domaga się od Polski delegalizacji organizacji narodowych w tym Ruchu Narodowego

ONZ domaga się od Polski delegalizacji organizacji narodowych w tym Ruchu Narodowego

W raporcie wydanym przez komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej działającym przy ONZ zalecono Polsce delegalizację organizacji nawołujących do dyskryminacji rasowej. Wśród wymienionych znalazły się takie organizacje narodowe jak Młodzież Wszechpolska, czy Obóz Narodowo-Radykalny. ONZ domaga się również delegalizacji partii Ruch Narodowy.

REKLAMA

Portal wprawo.pl informuje, że komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej (CERD) działający przy ONZ w swoim raporcie z dnia 29 sierpnia bieżącego roku domaga się od Polski realizacji postanowień Międzynarodowej Konwencji z 1966 roku, na której zalecono likwidacje wszelkich form dyskryminacji rasowej.

W dokumencie wymieniono takie organizacje i partie polityczne jak: Obóz Narodowo-Radykalny, Młodzież Wszechpolską, Ruch Narodowy, Falangę, Szturmowców, Niklot, Kongres Narodowo-Społeczny, Autonomicznych Nacjonalistów, Stowarzyszenie Duma i Nowoczesność, a także polski oddział organizacji Krew i Honor.

Czytaj więcej: Bolsonaro Junior: Jeśli ktoś przyjeżdża do Polski, powinnien szanować sposób życia Polaków

Zażądano również takiego rozwiązania prawnego, które Kodeks Karny uzna za czyn karalny członkostwo w wyżej wymienionych organizacjach narodowych.

Zdaniem komitetu CERD działającego przy ONZ organizacje te promują nienawiść rasową oraz eksponują publicznie symbole nazistowskie, faszystowskie i totalitarne.

Wezwano Polskę do podjęcia działania, które mają na celu zwalczanie mowy nienawiści, przestępstw motywowanych nienawiścią, przeciwdziałają uprzedzeniom i stereotypom względem mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców.

Raport CERD w języku angielskim

wprawo.pl

REKLAMA

Komentarze