REKLAMA

Odsetek ludności wierzącej w Boga w Europie

Odsetek ludności wierzącej w Boga w Europie

Przez okres dwóch lat, prowadzono badania odnośnie wiary w Boga w Europie. Dane to % populacji, która wierzy w Boga w latach 2015-2017 (European Values Survey and Pew Research Center).

REKLAMA

Pytanie brzmiało: „Czy wierzysz w Boga?” odpowiedzieć można było: „Tak” lub „Nie”.

Mapa pokazuje odsetek osób, które na zadane pytanie odpowiedziały „Tak”.

Głównym źródłem wykorzystanym na tej mapie jest nowo opublikowane Europejskie Badanie Wartości 2017. Brakujące kraje wypełniono poprzez ankiety Pew Research Center z lat 2015-2017.

Jak widać Polacy otwarcie przyznają, że wierzą w Boga. Pomimo coraz mocniejszego nacisku liberalizmu i odejścia od Kościoła, Polska wciąż pozostaje krajem, w którym wiara jest bardzo ważna.

Oby jak najdłużej!

reddit.com

REKLAMA

Komentarze