REKLAMA

o. Tadeusz Rydzyk: „Pragniemy upamiętnić tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich w czasie tych strasznych mordów”

o. Tadeusz Rydzyk: „Pragniemy upamiętnić tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich w czasie tych strasznych mordów”

o. Tadeusz Rydzyk zapowiedział, iż na początku przyszłego roku środowisko związane z Radiem Maryja planuje utworzyć Instytut im. św. Jana Pawła II „Pamięć i Tożsamość”. Celem instytutu ma być upowszechnianie tradycji narodowej oraz zapewnienie powszechnego dostępu do dóbr kultury. Co ciekawe, instytucja ma zająć się między innymi upamiętnieniem Ukraińców, którzy pomagali Polakom w czasie ludobójstwa na Wołyniu. 

Pragniemy upamiętnić tych, którzy ratowali Polaków na Kresach Wschodnich w czasie tych strasznych mordów; upamiętnić Ukraińców, tych, którzy ostrzegali Polaków, którzy może ukrywali Polaków. (…) Trzeba to upamiętnić – komentuje ojciec Rydzyk.

REKLAMA

Ukraińcy nieraz pomagali swoim polskim sąsiadom w chwili zagrożenia ich życia. Pomoc ta przybierała następujące formy: ostrzeżenie przed napadem, wskazanie drogi ucieczki w trakcie napadu, ukrycie zagrożonych przed spodziewanym atakiem, wprowadzenie napastników w błąd, udzielenie pierwszej pomocy rannym, zaopatrywanie ocalałych w żywność lub odzież, objęcie opieką sierot lub dzieci zagubionych po napadzie, pomoc w pochówku zamordowanych, niewykonanie rozkazu zabicia członka własnej rodziny, odmowa udziału w napadzie, publiczny protest, darowanie życia ofiarom napadu, uwalnianie aresztowanych – tak o Ukraińskich Sprawiedliwych pisze Instytut Pamięci Narodowej – Skala tej pomocy jest trudna do oszacowania, jednak dostrzegalna. W 500 przebadanych pod tym względem miejscowościach z całego obszaru Kresów (spośród ponad 4 tysięcy, w których mordowano Polaków) z rąk OUN-UPA zginęło blisko 20 tys. Polaków. Dzięki aktom solidarności i miłosierdzia ze strony Ukraińców ocalały zarówno pojedyncze osoby, jak i całe wsie – łącznie kilka tysięcy osób. W różnym zakresie pomocy Polakom udzieliło ponad 1300 Ukraińców. Kilkuset z nich sprawcy rzezi ukarali śmiercią, gdyż wszelkie przejawy życzliwej postawy Ukraińców wobec Polaków stanowiły z punktu widzenia OUN-UPA akty kolaboracji z wrogiem i zdradę ideałów narodowych, co pociągało za sobą bezlitosną zemstę.

 

dzienniknarodowy.pl
REKLAMA

Komentarze