REKLAMA

Nowoczesna złożyła wniosek o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo- Radykalnego i stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”

Nowoczesna złożyła wniosek o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo- Radykalnego i stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”

Przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru skierował dzisiaj wnioski wniosek o delegalizację Młodzieży Wszechpolskiej, Obozu Narodowo- Radykalnego i stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”. Wniosek ten skierował do  prokuratora generalnego, prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

REKLAMA

Petru powołuje się przy tym na art. 13 Konstytucji , który stanowi zakazuje  istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową narodowościową. Ponadto jako podstawę prawną partia podała art. 256 § 1 oraz art. 257 kodeksu karnego.  


Jest to kolejny element nagonki na organizacje nacjonalistyczny. Przypominamy,że w kwietniu prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz wysłała list do Zbigniewa Ziobry z wnioskiem o delegalizacje obozu Narodowo-Radykalnego. Prośbę ponowiła dzień przed Marszem Niepodległości. Podobne wnioski o delegalizacje organizacji nacjonalistycznych w poprzedniej kadencji Sejmu składał Sojusz lewicy Demokratycznej i wydać jak na tym wyszedł.

twitter.com


REKLAMA

Komentarze