REKLAMA

Młodzież Wszechpolska Pomorze przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie [ZDJĘCIA]

Młodzież Wszechpolska Pomorze przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie [ZDJĘCIA]

Pomorski okręg Młodzieży Wszechpolskiej, wczorajszego dnia, przeprowadził pikietę przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie. Manifestacja rozpoczęła się o godzinie 17:00 (podobnie jak w Warszawie) pod Konsulatem Republiki Litewskiej, na ulicy Jana Heweliusza w Gdańsku.

Pikieta rozpoczęła się od przemówienia kolegi Marka Uziało, który jest Polakiem mieszkającym na Wileńszczyźnie. Opowiadał on antypolinijnej o polityce państwa Litewskiego. Zaznaczał on bierność polskiego rządu wobec dyskryminacji polskich mieszkańców Wileńszczyzny i nawoływał o zmianę podejścia polityków do tej kwestii.

Brak obrazka

Następnie przemówił Adam Paszyński – prezes gdańskiego koła MW. Mówił on o danych z ostatniego spisu powszechnego na Litwie, które jasno potwierdzają jak ogromna jest populacja Polaków na ziemi litewskiej, oraz przypomniał o niewywiązywaniu się Litwy z umowy zawartej między naszymi krajami o poszanowaniu mniejszości narodowych.

Gdy w Polsce Litwini mogą używać swoich oryginalnych nazwisk, a w gminach gdzie stanowią większość istnieje podwójne nazewnictwo miejscowości, na Litwie ma miejsce zupełnie inna sytuacja. Polskie nazwiska są lituanizowane, jedynym językiem urzędowym jest litewski, a podwójne nazewnictwo ulic i miejscowości jest zabronione – powiedział Paszyński .

Podczas wydarzenia Wszechpolacy rozdawali też ulotki informujące o realiach litewskiej polityki narodowościowej dyskryminującej Polaków będących największą mniejszością narodową na Litwie.

___________________
Zobacz najnowszy reportaż Mediów Narodowych

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze