REKLAMA

„Konstytucja RP nie zabrania zawierać małżeństw tej samej płci” – szokujący wyrok sądu

„Konstytucja RP nie zabrania zawierać małżeństw tej samej płci” – szokujący wyrok sądu

Historia dzieje się na naszych oczach. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie obala mit art. 18 Konstytucji RP! (…) Polska postawiła kolejny krok w stronę wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce” – informuje Kampania Przeciw Homofobii.

Wszystko tyczy się wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Niestety, uznał on, że Konstytucja RP nie definiuje małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny!

REKLAMA

🏳️‍🌈Konstytucja RP nie zabrania małżeństw jednopłciowych 🏳️‍🌈Historia dzieje się na naszych oczach. Wojewódzki Sąd…

Opublikowany przez Kampania Przeciw Homofobii Poniedziałek, 11 lutego 2019

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej” – podaje art. 18 Konstytucji.

Sąd w Warszawie uznał jednak, że „z powyższej zasady konstytucyjnej wynika nie tyle konstytucyjne rozumienie instytucji małżeństwa, co gwarancja objęcia szczególną ochroną i opieką państwa instytucji małżeństwa, ale tylko w założeniu, że chodzi o związek mężczyzny i kobiety. (…)Powyższy przepis nie zabrania przy tym ustawodawcy, by ten mocą ustaw zwykłych zinstytucjonalizował status związków jednopłciowych lub też różnopłciowych, które z sobie wiadomych przyczyn nie chcą zawrzeć małżeństwa w jego tradycyjnym rozumieniu”.

Sprawa dotyczy przypadku pary homoseksualistów, którzy zawarli związek małżeński za granicą.

Polskie organy administracji odmówiły dokonania transkrypcji ich zagranicznego aktu małżeństwa. Jakub i Dawid postanowili nie odpuszczać i z pomocą Kampanii Przeciw Homofobii, reprezentowaną przez radcę prawnego Adama Kuczyńskiego, skierowali skargę do sądu” – informuje Kampania Przeciw Homofobii.

Czy wyrok sądu oznacza tym samym, że w Polsce można zawierać małżeństwa par jednopłciowych? Dodatkowo, czy rejestrować zagraniczne akty małżeństw? Nie.

Co więcej, WSA oddalił skargę Jakuba i Dawida wskazując, że w polskim ustawodawstwie nie ma przepisu, który na to zezwala. Jednocześnie sąd stwierdził, że „treść art. 18 Konstytucji nie mogłaby stanowić samoistnej przeszkody do dokonania transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa, gdyby w porządku krajowym instytucja małżeństwa jako związku osób tej samej płci była przewidziana.

WPRAWO.PL

REKLAMA

Komentarze