REKLAMA

Kongres USA będzie rozliczał ISIS za ludobójstwo chrześcijan

Kongres USA będzie rozliczał ISIS za ludobójstwo chrześcijan

Kongres USA przyjął projekt ustawy, którego celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności osób przynależących do tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) i rozliczenie ich za zbrodnie ludobójstwa. Ostateczną treść aktu uchwalono 29 listopada. Dokument czeka na podpis prezydenta. Jest to odpowiedź na krytyczną sytuację w Iraku i Syrii.

W uchwalonym akcie „Iraq and Syria Genocide Relief and Accountability Act of 2018” przypomniano, że już 17 marca 2016 oraz 15 sierpnia 2017 osoby należące do ISIS uznano za winnych zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz innych aktów agresji względem mniejszości religijnych i etnicznych zamieszkujących obszar Iraku i Syrii, dotyczących w szczególności chrześcijan, jazydów oraz szyitów. Dokument jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia pomocy humanitarnej dla ludności oraz pomocy w powrocie do stabilizacji społecznej na terenach Iraku i Syrii, szczególnie obejmując tą pomocą mniejszości religijne i etniczne, które były celem okrutnych prześladowań, w szczególności będących ofiarami ludobójstwa.

Ponadto, akt zobowiązuje Stany Zjednoczone do podjęcia konkretnych kroków w celu pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców tych zbrodni, m.in. poprzez zainicjowanie ścigania, prowadzenie dochodzeń, śledztw i postępowań sądowych oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia i infrastruktury dla funkcjonowania sądownictwa, by postępowania mogły zostać przeprowadzone zgodnie ze standardami i poszanowaniem praworządności. Celem tych działań jest przede wszystkim gromadzenie i zabezpieczanie dowodów popełnienia zbrodni przeciwko ludzkości. Projekt przewiduje również międzynarodową współpracę oraz wezwanie krajowych rządów do włączenia się w proces ściągania i zatrzymywania wszystkich osób, które są podejrzane o przynależność do ISIS oraz są współodpowiedzialne za najcięższe zbrodnie. Po 90 dniach obowiązywania ustawy, ma zostać stworzony raport o stanie jego wykonywania. Uchwalone prawo nie jest jeszcze wiążące, zostało przedstawione do podpisu Prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

„W wyniku trwałej presji społeczności międzynarodowej, udało się w ostatnich latach doprowadzić do zajęcia oficjalnych stanowisk politycznych przez rządy i instytucje międzynarodowe, wskazujących na ludobójczy charakter działań ISIS. Przypomnijmy, że w ostatnich latach stanowiska takie zajęły: Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Parlament Europejski, brytyjska Izba Gmin, Sejm RP oraz Izba Niższa Parlamentu Austrii” – zaznacza Karina Walinowicz, Dyrektor Centrum Wolości Religijnej Instytutu Ordo Iuris.

Instytut wydał w 2017 r. raport o prześladowaniach chrześcijan w Europie z propozycjami skutecznego ścigania i osądzania sprawców zbrodni ludobójstwa przez wojowników ISIS.

INFORMACJA PRASOWA ORDO IURIS

REKLAMA

Komentarze