REKLAMA

Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na Jacka Sasina: „Podejrzenie popełnienia przestępstwa”

Konfederacja składa zawiadomienie do prokuratury na Jacka Sasina: „Podejrzenie popełnienia przestępstwa”

Konfederacja powiadomiła, że składa doniesienia do prokuratury na nieuprawnione działania Jacka Sasina związane z przeprowadzeniem wyborów co przełożyło się na zmarnowanie funduszy publicznych. Poseł Kulesza podkreślał, że minister powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie.

Podczas konferencji prasowej, Konfederacja przedstawiła do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o nieprzeprowadzeniu w terminie 10. maja wyborów prezydenckich przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina.

Minister Jacek Sasin, Minister Aktywów Państwowych, minister, któremu powierzono obowiązek zorganizowania i przeprowadzenia tych wyborów, to prawo Polakom odebrał. (…) Wobec powyższego zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Przestępstwa przeciw wyborom i referendom” – powiedział adwokat i były poseł Jacek Wilk.

Zobacz także: HIT INTERNETU! Janusz Korwin Mikke znów „masakruje”. Tym razem w #Hot16challenge2

Jakbyśmy z tym trybem się nie zgadzali i ten tryb krytykowali, to prawo jest prawem, obowiązek jest obowiązkiem. Jeśli ktoś pełni tak wysoką funkcję jaką jest Minister Aktywów Państwowych, musi brać pełną odpowiedzialność za ustawowe obowiązki jakie na nim spoczywają. (…) To na nim spoczywał obowiązek zorganizowania tych wyborów. To, że pan minister ich nie zorganizował, to tłumaczenie, że nie było czasu nie jest żadnym tłumaczeniem” – podkreślał z kolei przewodniczący koła Konfederacji, Jakub Kulesza.

Składamy zawiadomienia do prokuratury na ministra Sasina i premiera Morawieckiego!

Składamy zawiadomienia do prokuratury na ministra Jacka Sasina! #Konfederacja

Opublikowany przez Konfederacja Wtorek, 12 maja 2020

W nadesłanym do redakcji uzasadnieniu czytamy o przewinieniach popełnionych przez wicepremiera Sasina – „zachodzi w najwyższym stopniu uzasadnione podejrzenie, że Jacek Sasin dopuścił się – tak osobiście, jak i w postaci sprawstwa kierowniczego i/lub współdziałania z innymi (zwłaszcza podlegającymi mu służbowo) osobami – zaplanowania i dokonania czynu zabronionego polegającego na dokonanej z użyciem zamiaru umyślnego eliminacji przysługującego obywatelom RP uprawnienia do oddania głosu, a tym samym eliminacji czynnego prawa wyborczego wszystkich uprawnionych w tychże wyborach do głosowania„.

Powołano się na art. 248 Kodeksu Karnego – „Przedmiotem ochrony art. 248 K.k. są zarówno wyborcze prawa obywatelskie, jak i interes społeczny – wyrażający się w rzetelnym i zgodnym z zasadami prawa przeprowadzeniu wyborów i referendów” – chroni on także przebieg całego mechanizmu wyborczego.

„Trzeba podkreślić z całą mocą, że przestępstwa przeciwko wyborom i referendom – w szczególności ukierunkowane na wyeliminowanie, marginalizację lub wyrządzenie realnej szkody fundamentalnym, obywatelskim prawom wyborczym – są czynami popełnianymi z wyjątkowo niskich i nikczemnych pobudek, zasługujących na szczególne napiętnowanie i potępienie. Co jednak jeszcze istotniejsze – naruszają one w drastyczny sposób jeden z fundamentów państwa prawa, jakim jest prawidłowy i zgodny z wolą obywateli przebieg procesu wyborczego” – czytamy na końcu uzasadnienia.

Media Narodowe/BP Konfederacji

REKLAMA

Komentarze