REKLAMA

Komisja Europejska przesłała propozycje kar dla Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska przesłała propozycje kar dla Polski w sprawie Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska przesłała do Trybunału Sprawiedliwości UE propozycje kar, jakie jej zdaniem powinny zostać nałożone na Polskę za niezastosowanie się do lipcowej decyzji o natychmiastowym nakazie wstrzymania wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Wniosek o nałożenie kar dla Polski został przesłany Trybunałowi Sprawiedliwości UE w środę – rzecznik KE Enrico Brivio.

 

Polska będzie mogła odnieść się do dokumentu przed kolejnym orzeczeniem Trybunału w tej sprawie. Termin będzie wynosił czterech dni od oficjalnego powiadomienia o wniosku Komisji przez Trybunał.

REKLAMA

pap.pl

REKLAMA

Komentarze