REKLAMA

Kłobuck: Młodzież Wszechpolska składa zażalenie w związku z propagowaniem komunizmu

Kłobuck: Młodzież Wszechpolska składa zażalenie w związku z propagowaniem komunizmu

Działacze kłobuckiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej złożyli zażalenie na Gminę Kłobuck, w związku z promowaniem przez nią komunizmu!

REKLAMA

Zażalenie zostało złożone na podstawie art. 37 kodeksu postępowania administracyjnego. Działacze MW Kłobuck złożyli je do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie w związku ze stwierdzeniem niezałatwienia sprawy w terminie, poprzez niewykonanie przez organ Gminy Kłobuck art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U.2016 poz. 744).

Wszechpolacy wnoszą również o wyjaśnienie przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie oznaczonym przez Ustawę. Podczas konferencji prasowej prezes lokalnego koła, kol. Mateusz Janik, stwierdził że pomimo upływu 28 lat od przemian ustrojowych w Kłobucku, jak i w wielu innych miastach, nadal mamy wątpliwą przyjemność spacerować po ulicach pośrednio lub bezpośrednio nawiązujących do systemu totalitarnego.

I tak przechadzając się po ul. 17 stycznia – daty rzekomego wyzwolenia miasta, czy ul. Bohaterów Armii Czerwonej zadałem sobie pytanie, czy w Niemczech byłoby możliwe spacerować al. Bohaterów Wermachtu i Waffen-SS? Organ pomimo upływu terminu nie podjął działań, do których został zobligowany. Co za tym idzie, wywołało to stan sprzeczny z obowiązującym prawem. Komentują działacze Młodzieży Wszechpolskiej.

Sprawę będziemy monitorować i informować o niej na bieżąco!

REKLAMA

Komentarze